Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPütün, Ersan
dc.contributor.authorDeğirmen, Görkem
dc.date.accessioned2015-11-02T14:55:21Z
dc.date.available2015-11-02T14:55:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5850
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 85411en_US
dc.description.abstractBu çalışmada; hammadde olarak çam talaşı, nohut samanı atıkları ile linyit seçilmiş ve sabit yataklı borusal reaktörde hızlı pirolizi gerçekleştirilmiştir. Hızlı pirolizi etkileyen sıcaklık, azot akış hızı, ısıtma hızı gibi parametrelerin optimizasyonu için deney tasarım yöntemlerinden biri olan cevap yüzey yöntemi kullanılmıştır. Çam talaşı ve nohut samanı atıkları için en yüksek sıvı ürün verimine %31,96 ve %28,57 ile 500ºC sıcaklık, 150cm3/dk azot akış hızı ve 300ºC/dk ısıtma hızında ulaşılmıştır. Linyit için en yüksek sıvı ürün verimi %9,02 olarak 600ºC sıcaklık, 200cm3/dk azot akış hızı ve 400ºC/dk ısıtma hızında elde edilmiştir. Optimum koşullarda elde edilen sıvı ürünlerin GC-MS ve FT-IR ile karakterizasyonu yapılmıştır. Cevap yüzey yöntemi çam talaşı ve nohut samanı atıkları ile linyitin hızlı pirolizinde proses parametrelerinin optimizasyonunda uygun ve etkili bir yöntemdir. Uygun piroliz koşullarında çam talaşı, nohut samanı atıkları ile linyitin hızlı pirolizinden eldeedilen sıvı ürünün yapay yakıt ve kimyasal hammadde kaynağı olarak değerlendirilebileceği saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyokütle enerjien_US
dc.subjectPirolizen_US
dc.subjectLinyiten_US
dc.titleBiyokütle ve linyit hızlı pirolizini etkileyen parametrelerin deney tasarım yöntemi le optimizasyonu ve elde edilen ürünlerin karakterizasyonuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 92 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record