Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBozan, Berrin
dc.contributor.authorUzunlu, Nuray
dc.date.accessioned2015-11-09T16:42:03Z
dc.date.available2015-11-09T16:42:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5858
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 1193748en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, haşhaş sapına fermente şeker eldesi için alkali ön işlem uygulanmış ve önişlem parametrelerinin, NaOH konsantrasyonu (% 1,0–3,0 w/v), ön işlem sıcaklığı (60-90 ° C) ve ön işlem süresinin (30-90 dak), glukoz geri kazanımı, lignin giderimi, selüloz geri kazanımı üzerine etkileri Yanıt Yüzey Yöntemi (YYY) kullanılarak incelenmiştir. Selüloz kazanımı başlangıç hammaddesindeki selüloz miktarına göre % 61,02-%99,14 arasında değişmektedir. En yüksek lignin giderimi (% 43,43), 90 °C, %3,50 NaOH ve 90 dak. ön işlem koşulları altında elde edilmiştir. Maksimum glukoz verimi için optimum ön işlem koşulları % 2,40 w/v NaOH, 70 dak. ve 80 °C olarak bulunmuştur. Bu koşullarda, deneysel glukoz ve ksiloz verimi sırasıyla 499,35 mg /g selüloz ve 498,66 mg ksiloz / g ksiloz olarak bulunmuştur. Bu çalışmada enzimatik hidroliz kinetiği Michaelis-Menten ve difüzyon limitli kinetik yöntemleri ile modellenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHaşhaşen_US
dc.subjectHaşhaş -- Endüstriyel uygulamalaren_US
dc.titleHaşhaş sapının şekerle enzimatik hidrolizi ve kinetiğinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 67 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record