Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGerçel, Hasan Ferdi
dc.contributor.authorAhmed, Waleed O.M.M.
dc.date.accessioned2016-06-07T16:13:28Z
dc.date.available2016-06-07T16:13:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5865
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 383757en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, öncelikle aspir yağının özellikleri; asit değeri, iyot değeri, peroksit değeri, sabunlaşma sayısı, kinematik viskozitesi ve yoğunluğu belirlenmiştir. Daha sonra aspir yağının bazik-katalizör varlığında transesterifikasyon reaksiyonu ile biyodizele ester içeriği araştırılmıştır. Yağ/etanol oranı (1:3, 1:6 ve 1:9), sodyum metoksit (NaOCH3) katalizör konsantrasyonu (%0.25, %0.50, %0.75 and %1.00) gibi değişkenler incelenmiş ve karıştırma hızı 600 rpm ve reaksiyon sıcaklığı 65±1°C deney koşullarında sabit tutulmuştur. Aspir yağının yağ asidi metil esterlerine veriminin incelenen şartlarda en iyi verim, 1:6 yağ/etanol oranı, % 1.00 sodyum metoksit katalizör konsantrasyonu, 600 rpm karıştırma hızı ile, 65±1°C reaksiyon sıcaklığında ve 20 dakikalık reaksiyon süresinde %99.2 ile gerçekleşmiştir. Yağlı asidi metil esterlerinin karakterizasyonu (FAMEs) Iatroscan MK-6s (TLC/FID) cihazı tayin edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyodizel yakıtlaren_US
dc.subjectAspiren_US
dc.titleInvestigation of biodiesel production from safflower oilen_US
dc.title.alternativeAspir yağından biyodizel eldesinin araştırılması.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 60 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record