Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorApaydın, Esin
dc.contributor.authorSaraçoğlu, Düriye Elif
dc.date.accessioned2019-06-19T17:26:37Z
dc.date.available2019-06-19T17:26:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5875
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 431760en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, farklı metaller ile modifiye zeolitler üretilmiş ve bu katalizörlerin biyokütlenin katalitik pirolizinden elde edilen sıvı ürünlere etkileri araştırılmıştır. Katalitik piroliz deneyleri için kuru emdirme yöntemi ile sentezlenen, %1, %5 ve %10 yükleme oranlarındaki modifiye Fe/ZSM-5, Ni/ZSM-5 ve Co/ZSM-5 katalizörleri XRD, BET yüzey alanı ve SEM-EDX analizleri ile karakterize edilmiştir. Tüm termal ve katalitik piroliz deneyleri 500 oC sıcaklıkta sabit yataklı boru tipi hızlı piroliz reaktöründe gerçekleştirilmiş, elde edilen ürün verimleri hesaplanmıştır. Buna göre, en yüksek sıvı ürün verimi olan %30,66 biyokütlenin katalizörsüz ortamda gerçekleştirilen hızlı pirolizi ile elde edilmiştir. Piroliz işlemlerinden elde edilen sıvı ürünlere elementel analiz, GC/MS, FTIR ve 1H-NMR analizleri uygulanarak özellikleri incelenmiştir. Bileşen dağılımlarına göre en yüksek fenolik bileşik miktarı %49,2 ile %10 Fe/ZSM-5 katalizörü kullanıldığında elde edilmiştir. Ardından bu sıvı ürüne sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemi uygulanarak fenolik faz sıvıdan ayrıştırılmış ve ağırlıkça %86 fenolik bileşik içeren son ürün elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPirolizen_US
dc.titleKayın ağacı talaşının hızlı pirolizinden elde edilen sıvı ürünün metal yüklü modifiye zeolitlerle iyileştirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1000 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record