Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBozkurt, Rifat
dc.contributor.authorUğur, Gülcan
dc.date.accessioned2015-04-13T10:43:10Z
dc.date.available2015-04-13T10:43:10Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5912
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 17100en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında Seramik Sanayii'nin ana hammaddelerinden bi- ri olan Feldspatlar'ın bulundukları yataklar, ekonomik önemleri ve kullanım alanları belirlenerek, demir içeriği nedeniyle değerlendiri- lemeyen feldspatların manyetik ayırma yöntemi ile zenginleştirilmele- ri incelenmiştir. Bu araştırmada kullanılan numuneler, ülkemizde rezerv bakımından önemli bir yer tutan Simav-Dağardı yöresi pegmatitik yataklarından alınmıştır. Numuneler üzerinde yapılan mineralojik ve petrografik in- celemeler sonucu cevherin feldspat (Ortoklaz ve plajioklaz), kuvars, muskovit ve turmalin minerallerinden oluştuğu saptanmıştır. Manyetik ayırma yöntemi ile cevherdeki demir içeren minerallerin cevherden uzaklaştırılmasına çalışılmıştır. Üzerinde çalışılan iki örnek yüksek alan şiddetli kuru magnetik ayırıcı olan PERMROLLR SEPA- RATÖR ile iki kez temizlenmiş ve birinci numunelerin demir içeriği % 0.91'den % 0.25'e, ikinci numunelerin demir içeriği ise % 0.57'den % 0.15'e düşürülebilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFeldispaten_US
dc.subjectCevherleri manyetik ayırmaen_US
dc.titleFeldspatların manyetik yolla zenginleştirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVI, 67 [1] y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record