Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdağ, Hüseyin
dc.contributor.authorUçbaş, Yaşar
dc.date.accessioned2014-11-12T10:35:46Z
dc.date.available2014-11-12T10:35:46Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5913
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12043en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, manyezit cevherinin yağ aglomerasyonu yöntemi ile zenginleştirilmesi sonuçları sunulmuştur. Deneylerde kullanılan örnek; Kumaş manyezit zenginleştirme tesisinde bulunan, -4 mm boyutundaki manyezit stoğundan alınmıştır. Örnek; ortalama %7. 87 %1.00 %1.46 caO, %44.45 kızdırma kaybı ve %45.02 mgO içermektedir. Döner sinter fırınları ile 2 mm'ye kadar sinterleme yapılabildiğinden, +2 mm'lik kısmın peletlenmeksizin sinterlenebileceği düşünülerek; örnek, 2 mm'lik elekten geçirilmiştir. +2 mm'lik kısım doğrudan ve iki farklı boyut grubuna ayrılarak manyetik ayırma, -2 mm'lik kısım 100 meş altına öğütülerek yağ aglomerasyonu ile zenginleştirilmiştir. Manyetik ayırma deneylerinde kullanılan örnek; ortalama %6.65 %=.51 %1. 26 CaO, %45.62 kızdırma kaybı ve %45.76 g içermektedir. Aglomerasyon deneylerinde kullanılan örnek ise; ortalama %8.42 %1.05 %1.71 CaO, %43.81 kızdırma kaybı ve %44.81 MgO içermektedir. Boyut gruplarına ayrılarak yapılan manyetik ayırmadan %81 MgO verimiyle elde edilen konsantre; %1. 78 %0.20 %1.54 CaO, %50. 29 kızdırma kaybı ve %45.99 MgO içermektedir. Ayrıca; bu konsantredeki içereği, doğrudan manyetik ayırma ileelde edilenden daha düşüktür. Aglomerasyon deneylerinde, suspansiyon sıcaklığının, oleik asit ve gazyağı miktarının, pH'nın ve aglomerasyon süresinin aglometratların MgO verimleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bunun sonucunda; ve pH 10.75'de, 5.05 kg/ton oleik asit ve 89.95 kg/ton gazyağı miktarlarında, 5 dakika aglomerasyon süresi ile %80 MgO verimine ulaşılmıştır. Bu koşullarda yağ aglomerasyon ile yapılan zenginleştirmeden elde edilen konsantre; %1.15 %0.36 %1.64 CaO, %50.84 kızdırma kaybı ve %45.81 MgO içermektedir. Manyetik ayırma ve aglomerasyonu deneylerinin sonuçları, konsantrelerin ve tenörlerinde önemli azalmalar; MgO tenörlerinde de artışlar olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yağ aglomerasyonu deneylerinde kullanılan toplayıcı tüketiminin fazla olduğu görülerek; toplayıcı tüketimini azaltmak için 5 farklı grup deney yapılmış ve bunların sonucunda: -Cevherin sudaçözünmesinde fırsat tanımadan, ve iyonlarının süspansiyona geçişini önleme ile (sıfır dakika dağıtma süresi) oleiken_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMagneziten_US
dc.subjectCevher hazırlamaen_US
dc.subjectYağ aglomerasyonuen_US
dc.titleManyezit cevherinin yağ aglomerasyonu yöntemi ile zenginleştirilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 87 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record