Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSaraç, M. Saim
dc.contributor.authorYıldırım, Öcal Serdar
dc.date.accessioned2015-04-13T10:33:21Z
dc.date.available2015-04-13T10:33:21Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5933
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 17693en_US
dc.description.abstractYeraltı kömür işletmelerinde, barajlanmış panoların tekrar işlet- meye açılmasının, ekonomik açıdan önem taşıdığı bilinmektedir. Baraj gerisindeki işletmeye hazır kömür rezervi dikkate alındığında konunun önemi artmaktadır. Baraj gerisi yangın ve patlayabilirlik koşullarının izlenmesi için türetilmiş endeksler bu konunun belirleyicileridir. Bu tezde, baraj gerisi yangın endeksleri gerçek verilerle uygu- lanmıştır. Endekslerin davranış modelleri incelenerek, yaklaşımda bulunulmaya çalışılmıştır. Baraj gerisi yangın ve patlayabilirlik koşullarını izleyebilen bir paket program oluşturulmuştur. Ayrıca patlayabilirliğin yerinde ve zamanında belirlenebilmesi için taşına- bilir el bilgisayarında kullanılabilen bir program hazırlanmış, eldeki verilerle her iki program çalıştırılarak işlerlikleri kanıtlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMaden havalandırmaen_US
dc.subjectKendiliğinden yanmaen_US
dc.subjectMaden ocağı yangınlarıen_US
dc.titleBaraj gerisi yangın endekslerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVI, 42, [29] y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record