Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAyday, Can
dc.contributor.authorErsoy, Metin
dc.date.accessioned2015-04-13T11:15:10Z
dc.date.available2015-04-13T11:15:10Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5939
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 18230en_US
dc.description.abstractBir ülkenin ekonomik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerden biri ''yeraltı zenginlikleri''dir. Cevherin yeraltından çıkarılması işlemi, yeraltı işletme yöntem- leri veya açık ocak işletme yöntemleri uygulanarak yapılabilir. Her iki üretim sisteminde de amaç, cevherin en ekonomik şekilde piyasaya sunulmasıdır. Açık ocak işletmeciliğinde örtü tabakasının kaldırılması (deka- paj) çalışmalarında riperleme işleminin önemi büyüktür. Ancak yüzeyin değişik litolojik birimlerden oluşması ve mühendislik özelliklerinin her bölge için farklılık göstermesi, değişik kapasiteli riper tiple- rinin üretilmesine ve her birim için uygun riperin kullanılmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, GLİ Tunçbilek Linyit İşletmesi Beye Sahası'nın bir bölümü için yapılan saha çalışmaları ışığında coğrafi veri sistemleri kullanılarak riper tayini yapılmıştır. Dekapaj işleminde kullanılması gereken ripler tipleri, Müftüoğ- lu-Scoble ve Singh-Denby-Eğretli puanlama sistemlerine göre saptanmış, her iki sistemin karşılaştırmaları yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoğrafi veri sistemlerien_US
dc.subjectMadenler ve mineral kaynaklarıen_US
dc.titleCoğrafi veri sistemlerinin riper seçimi işleminde uygulanmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 76 s. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record