Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Muammer
dc.contributor.authorÖnçek, Selaaddin
dc.date.accessioned2014-11-12T10:38:46Z
dc.date.available2014-11-12T10:38:46Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5942
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 19270en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, tasarlanan üç tip flotasyon kolonuyla magnezitten dolomiti seçimli ayırmal için optimum (en iyi şartları belirleme ça- lışmaları yapılmıştır. Mini kolonda saf magnezit, saf dolomit, %75 saf magnezit + %25 saf dolomit ve %50 magnezit + %50 saf dolomit içeren karışımlar ile deneyler yapılmıştır. Deneylerde pH 10 - 10.5 olduğunda, toplayıcı reaktif olarak 400 gr./ton Na-Ol. kullanılırsa Na2SiO3, kalgon ve quebreacanın bastırıcı reaktif olarak kullanılabileceği sonucuna va- rılmıştır. 400 gr./ton Na2SiO3 kullanılırsa %75 magnezit içeren karı- şımda %77.35'lik MgO verimi elde edilerken, konsantredeki MgO %41.24' ten, %42.06'ya (%2 artış) çıkmakta ve CaO %7.37'den, %5.72'ye (%22 azalış) düşmektedir. Laboratuvar kolonundaki çalışmalar, Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii İşletmesi sahalarından olan Argıt yöresi magneziti ile yapıl- mıştır. Deneylerden, pH= 10.5'da pülpteki katı miktarının %10-15 katı olması gerektiği, 900 gr./ton Na-Ol. kullanıldığında konsantrenin %46.13 MgO ve %2.20 CaO içerdiği anlaşılmaktadır. Bastırıcı reaktif olarak Na2SiO3 eklenirse (300 gr/ton) konsantredeki MgO %44.69'dan, %46.04'e (%2.5 artış) çıkmakta ve CaO %2.93'den, %1.47'ye düşer (%50 azalış). CaO'deki önemli düşüşe rağmen MgO randımanının %40'larda kalması, randımanı arttırıcı tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Bunun için 2 kolon seri çalışabilir, kolonda kalış süresi arttırıla- bilir v.b.. Ayrıca Argıt magneziti 450 C - 500 C sıcaklıklarda kavru- larak, laboratuvar kolonunda flotaston deneyleri yapılmıştır. Ancak başarılı sonuçlar elde edilememiştir. Pilot kolonda ise Argıt magneziti ile optimum şartlar olarak belirlenen; pH= 10.0'da, 900 gr./ton Na-Ol. kullanılarak en iyi bastı- rıcı cinsi ve miktarı belirlenmeye çalışılmıştır. 300 gr./ton kalgon bastırıcı reaktif olarak kullanılırsa, konsantredeki MgO %46.81 ve CaO %1.19 olmaktadır. Kalgon 600 gr./ton'a çıkartıldığında en düşük CaO (%0.86) içeren konsantre elde edilmektedir. Ancak MgO verimi çok düşmektedir. Saf magnezit ve dolomit, tek tek kolon flotasyonuna iyi bir şe- kilde karşılık verirken, seçimli olarak birbirinden ayrılmaları sente- tik veya doğal karışımlarda çok zorlaşmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMagneziten_US
dc.subjectFlotasyonen_US
dc.subjectCevher hazırlamaen_US
dc.titleMagnezitin kolon flotasyonuyla zenginleştirilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage[XV], 106 s. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record