Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYaman, Macit
dc.contributor.authorAvcı, Canan
dc.date.accessioned2003-05-21T16:31:41Z
dc.date.available2003-05-21T16:31:41Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5958
dc.identifier.urien_US
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12141en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın konusu; Çeliklerde yüzey sertleştirme yöntemlerinden biri olan sementasyon yönteminde; Sementasyon ortamı, sementasyon zamanı ve su verme ortamının, Ç 1020 çeliği üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu çalışma esas olarak «Teorik İncelemeler» ve «Deneysel Çalışmalar» olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. Teorik incelemeler bölümünde, ilk olarak yüzey sertleştirme yöntemleri hakkında genel bilgi verilmiş, daha sonra semontasyonıın esasını oluşturan «Difüzyon Teorisine» geçilmiştir. Bu çalışmanın konusu olan ftScmentasyonun» ayrıntılı olarak açıklanmasıyla teorik incelemeler bölümü tamamlanmıştır. Deneysel çalışmalar bölümünde, önce ç 1020 çeliğinden hazırlanan numunelere; Belirli şartlarda, sıvı ve gaz ortamlarda sementasyon uygulanıp, daha sonra sertleştirme ve menevişlenme işlemleri yapılarak elde edilen sertlik derinlikleri değişimi, sementasyon ortamı, sementasyon zamanı ve su verme ortamına bağlı olarak belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleC 1020 çeliğinin sementasyonunda ortam ve zamanın sertleşme özelliklerinin etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage80 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record