Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Macit
dc.contributor.authorTaşkın, Hüseyin
dc.date.accessioned2003-05-23T16:31:49Z
dc.date.available2003-05-23T16:31:49Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5960
dc.identifier.urien_US
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12154en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, sertleştirilmiş 105WCr6 Soğuk iş takım çeliğinin değişik temperleme sıcaklıklarının, sertliklerine ve kırılma enerji düzeylerine etkileri ile bu mal -semenin, düşük sıcaklıklarda çalışabilme yeteneğinin incel enmes.i konu edilmiştir. Araştırma, "Teorik İncelemeler" ve "Deneysel Çalış -malar" olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Teorik İncelemeler bölümü, kırılma ve kırılmaya.etki eden faktörlerle başlayıp, 10ŞWCr6 Soğuk iş takım çeli -ğindeki alaşım elementlerinin, bu çelik yapısına etkileri hakkmdaki bilgileri içermektedir. Deneysel Çalışmalar bölümünde, önce 105WCr6 Soğuk iş takım çeliği , Charpy V çentikli darbe deney numuneleri şeklinde işlenmiş ve 82O°C’de yağda sertleştirilmiştir. Ardından gruplar halinde 150°C, 250°C, 350°C, 500°C de -ğişik sıcaklıklarda numuneler temperlenerek, sertlikli -rinin değişimi incelenmiştir.Daha sonra 50°C, 30°C, 0°C, -20°C, -30°C, -40°C, -50°C 'lerde özel homojen soğutma sistemi kullanılarak, çentikli darbe deney cihazında kırılma enerji düzeyleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, 105WCr6 Soğuk iş takım çeliğinin değişik temperleme sıcaklıklarının sertliklerine ve kırılma enerji düzeylerine etkileriyle düşük sıcaklıklarda ça -lişma yeteneği belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleDeğişik temper sıcaklıklarının malzemelerin kullanılma enerjisinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage65 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record