Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAnık, Selahaddin
dc.contributor.authorErtürk, Emel
dc.date.accessioned2003-05-21T16:31:43Z
dc.date.available2003-05-21T16:31:43Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5961
dc.identifier.urien_US
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12144en_US
dc.description.abstractRüzgâr enerjisi ile ilgili teknoloji, son yıllar içinde hızlı bir gelişme göstermektedir. A.B.D , Danimarka, İsveç, Kanada, Belçika, Almanya ve İngiltere 'yi içine alan birkaç ülkede ya işletilen, yada kurulmakta, yahut genel planlama aşamasında olan ve gücü megawatla ifade edilen sayısız rüzgâr türbinleri vardır. Yinelenebilen enerji kaynağı özelliğine sahip olan rüzgâr enerjisi, önemli miktarda bir güç üreticisi olması nedeniyle ticari amaçlı güç üretimini gerçekleştirmeye en yakın olan bir enerji kaynağı olarak bilinmektedir. Dünyada kamu yararına çalışan birkaç kuruluş, kendi güç sistemlerine bağlı olan rüzgâr türbinlerini ya işletmekte yada işletmeyi planlamaktadırlar, İngiltere rüzgâr enerjisini, bir numaralı yinelenebilir kaynak olarak düşündüğünü son zamanlarda açıklamıştır. Türkiye 'de rüzgâr enerjisi kullanımına gelince kayda değer bir rüzgâr enerjisi kullanım sahası yoktur. Ayrıca Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelini, genel enerji birimiyle açıklayan bir araştırmada henüz yayınlanmamıştır. Bu alanda araştırma konusunu seçerek, çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen ve danışman olarak çalışmalarımı yönlendiren, düzelten ve kontrol eden çok değerli hocam sayın Dr. YAŞAR PANCAR'a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca çalışmalarımda tavsiyelerde bulunan sayın Y. Makina Müh, Mustafa Cavcar 'a, prototip yel değirmeni dizaynında atölye çalışmalarımda emeği geçen sayın Mak. Müh. Kemalettin İleri'ye, Takım Tezgahları laboratuvarı ve İmal Usulleri Laboratuvarı mensuplarına, Hidrolik Devreler Laboratuvarından sayın Mak. Müh. İrfan Üreyen ile sayın Necdet Duran 'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Eserin ilgilenenlere faydalı olması dileğiyle.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleRüzgar enerjisinden yararlanma ve Eskişehir ilinde enerji üretim olanaklarının araştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage104 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record