Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Veysel
dc.contributor.authorÇelik, H. Eray
dc.date.accessioned2014-09-17T05:40:08Z
dc.date.available2014-09-17T05:40:08Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/604
dc.description.abstractIn this study, the earthquakes data which were obtained from Earthquake Investigation Department Directorship of Seismic Division and occurred in the area coordinated 39-40 North and 29-30.5 east (Turkey-Eski§ehir) between 1900-1999 and whose magnitudes equal 4.5 or higher were used. For the risk analysis, Weibull distribution with two parameters is used. The parameter estimation of the distribution is calculated through the “less than...” and median order values approaches by using the Least Squares Method (LSM). It is estimated that the probability of the occurrence of the earthquake whose magnitude equals to 4.5 or higher within 10 years is approximately found 0,97.en_US
dc.description.abstractÇalışmada Deprem Araştırma Dairesi Sismoloji Şube Müdürlüğü’nden alınan veriler kullanılmıştır. Söz konusu veriler 1900-1999 yılları arasında 39-40 Kuzey ve 29-30.5 Doğu koordinatları arasında yer alan Eskişehir bölgesinde 4.5 ve daha büyük depremlerden oluşmaktadır. Risk analizi için iki parametreli Weibull dağılımı kullanılmıştır. Parametre tahminleri “den az” ve medyan sıra değerleri yaklaşımlarıyla En Küçük Kareler Tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuçta söz konusu inceleme bölgesinde 10 yıl içinde 4.5 ve daha büyük şiddette deprem meydana gelme olasılığı 0,97 olarak tahmin edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSeismic Risken_US
dc.subjectWeibull Distributionen_US
dc.subjectLeast Squares Methoden_US
dc.subjectSismik Risken_US
dc.subjectWeibull Dağılımıen_US
dc.subjectEn Küçük Kareler Tekniğien_US
dc.titleThe Estimation of Earthquake Risk in Eskişehiren_US
dc.title.alternativeEskişehir’in Deprem Riskinin Tahminien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record