Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Ferhat
dc.contributor.authorDemir, Cansu
dc.date.accessioned2018-01-23T09:54:22Z
dc.date.available2018-01-23T09:54:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6056
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 383322en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında bilim dünyasının da yakından takip ettiği açık ve kapalı gözenekli jeopolimer malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Çalışmada metakaolen tozu kullanılarak jeopolimerizasyon yöntemiyle seramik köpük üretimi için uygun üretim koşulları araştırılmış ve optimize edilmeye çalışılmıştır. Üretilen köpük malzemelerde >90% oranında homojen dağılımlı; açık ya da kapalı oluşu kullanılan sürfaktan çeşidine göre değişen gözenekler elde edilmiştir. Süreç değişkeni olarak köpürtücü miktarı, sürfaktan çeşidi ve miktarı ve sıcaklık parametreleri seçilmiş, etkileri gözlemlenmiş ve açıklanmıştır. Literatürden derlenen bilgiler ve elde edilen sonuçlar ışığında gözenek oluşum mekanizmaları açıklanmıştır. Çalışmanın sonunda ise malzemelerin termal davranışları optik dilatometre ve TG/DTA cihazlarıyla gözlemlenmiş ve basma mukavemetleri ölçülmüştür. Üretilen malzemenin 1000°C’ye kadar kullanımının uygun olduğu optik dilatometre yardımıyla saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYapı malzemelerien_US
dc.titlePoroz jeopolimer malzemelerin geliştirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 108 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record