Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAyas, Erhan
dc.contributor.authorDemir, Burak
dc.date.accessioned2018-02-28T10:18:31Z
dc.date.available2018-02-28T10:18:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6064
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 435613en_US
dc.description.abstractDoğal apatitlerin floresans olduğu bilinmektedir. Son yıllarda Ln3³? katkılı apatitler üzerinde oldukça fazla çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada ise doğal florapatit yapısına katkılanan lantanit iyonlarının (Ca??(PO?)?F?:xLn³?) ikameleri ve lüminesans özellikleri incelenmiştir. Bu inceleme sinterleme sıcaklığının, katkı miktarının ve farklı katyon yarıçaplarının etkisi olmak üzere üç farklı açıdan yapılmıştır. Lantanit katkılı florapatitlerin ikameleri ve lüminesans özellikleri XRD, SEM, FTIR ve PL analizleri ile araştırılmıştır. 1100°C, 1150°C ve 1200°C’de sinterlenen Eu³? katkılı florapatitin sinterleme sıcaklığı arttıkça lüminesans özelliğinin de arttığı gözlenmiştir. Katkı miktarı ve farklı katyon yarıçaplarının incelendiği numuneler 1150°C’de sinterlenmiştir. Florapatit içine katkılanan Eu?O? miktarı arttıkça Eu³? iyonlarının kalsiyum bölgelerine difüzyonunun ve lüminesans özelliğinin arttığı görülmüştür. Farklı katyon yarıçaplarına sahip Eu³?,Sm³?,Dy³?,Ce³? ve Lu³? iyonlarından sadece yarıçapları kalsiyuma yakın olan Eu³? ve Sm³? iyonlarının florapatit yapısına girerken Dy³?,Ce³? ve Lu³? iyonları yapıya girememiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNadir toprak elementlerien_US
dc.titleLantanit katkısı yapılan doğal florapatitin lüminesans özelliklerinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 64 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record