Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoçak, Şahin
dc.contributor.authorDeğirmenci, Nedim
dc.date.accessioned2014-10-28T20:07:27Z
dc.date.available2014-10-28T20:07:27Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6097
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 15723en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, kaos koşulları çeşitli bakımlardan irdelenmeye ça- lışılmıştır. İnşa edilen altı örnek yardımıyla kaosun başlangıç şart- larına hassas bağımlılık, topolojik geçişgenlik ve periyodik nokta- ların yoğunluğu şeklinde genel kabul gören üç temel koşulun bağımsız- lığı gösterilmiştir. Bunun dışında kaosun, fonksiyonların denkliği altında invaryant olmadığı gösterilmiş, ancak invaryantlık için yeter bir koşul veril- miştir. Diğer yandan kaosun ikinci koşuluna alternatif olarak alınan yoğun bir orbitin varlığı ile topolojik geçişgenlik arasındaki gerek- tirme ilişkileri üzerine iki teorem verilmiş ve nihayet başlangıç şartlarına hassas bağımlılık ve periyodik noktaların yoğunluğu koşul- larının iki fonksiyonun çarpımına taşındığı ispatlanmış, topolojik geçişgenliğin taşınmadığı ise bir karşı örnek yardımıyla gösterilmiş- tir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaotik dinamik sistemleren_US
dc.titleKaos koşullarının irdelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageII, 28 s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record