Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGöksal, Türkan
dc.contributor.authorÇelik, Bilge Gökhan
dc.date.accessioned2015-04-13T15:15:03Z
dc.date.available2015-04-13T15:15:03Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6195
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164621en_US
dc.description.abstractGünümüzde tasarım kriterleri, enerji bilinçli ve çevre duyarlı mimari bağlamında giderek değişmektedir. Mekan konforunun sağlanmasında, tüketimleri büyük ölçüde devam eden fosil yakıtların çevreye verdikleri zarar ve sonlu yakıt olmalarından dolayı, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımlarının arttırılmasının gerekliliği, mimarlık alanını da etkilemektedir. Yapılan bu tez çalışmasında, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneşten, etken anlamda yararlanmayı olanaklı kılan ve mimaride kullanımı giderek artan fotovoltaik (PV) modüller ele alınarak incelenmektedir. PV modüllerin tasarım aşamasında bina kabuğuna entegre edilmeleri ve uygun çözümlerin geliştirilmesi strüktürel, estetik, ekonomik ve çevresel açıdan kaçınılmazdır. Çalışmanın amacı, PV modüllerin Eskişehir ili meteorolojik ve coğrafi koşulları dikkate alınarak, ©PVSYST 3.11 adlı bilgisayar programı simulasyonları yardımı ile mimaride uygulanabilme olanaklarını incelemek ve değerlendirmektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFotovoltaik güç dönüştürücüen_US
dc.subjectFotovoltaik güç sistemlerien_US
dc.subjectYapıya entegre edilebilen fotovoltaik sistemleren_US
dc.subjectYenilenebilir enerji kaynaklarıen_US
dc.titleFotovoltaik modüllerin mimaride uygulanma olanakları - Eskişehir için bir örnek çalışmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 108 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record