Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoşaner, Yavuz
dc.contributor.authorÖzer, Sevil
dc.date.accessioned2014-07-03T16:58:10Z
dc.date.available2014-07-03T16:58:10Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6198
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 174015en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, çevre Duyarlı Büro Binaları'nın cephe oluşum seçeneklerinin ve Türkiye'deki uygulama örneklerinin araştırılması amaçlanmıştır. İlk bölüm, giriş bölümü olarak hazırlanmış, tez kapsamında ele alınan problemler anlatılmış, çalışmanın kapsamı, metodu ve kurgusu belirlenmiştir. İkinci bölümde çalışmanın içinde geçen kavramların tanımlaması yapılmış, Çevre Duyarlı Büro Binalarının ve cephe oluşumlarının gelişimine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde cephe tasarım gereksinimleri ve bu gereksinimlerin karşılanması için alınması gereken önlemler incelenmiştir. Dördüncü bölümde, cephe oluşum seçenekleri ile ilgili bir sınıflandırma yapılmış ve yapılan sınıflandırmadaki cephe oluşum seçeneklerinde cephe tasarım gereksinimleri için neler yapıldığı ortaya konulmuştur. Beşinci bölümde, Türkiye'deki çevre Duyarlı büro binalarının cephe çözümlemeleri incelenmiştir. Cephe oluşum seçeneklerinin her biri için bir örnek uygulama seçilmiştir. Seçilen örnek uygulamaların cephelerinde, cephe tasarım gereksinimleri için yapılan çözümlemeler ortaya konulmuştur. Sonuç bölümünde, cephe oluşum seçenekleri doğrultusunda ele alınan örnek uygulamaların cephelerinin, cephe tasarım gereksinimlerini nasıl yerine getirdiği özetlenmiş ve öneriler getirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBüro yapıları -- Çevresel yönleren_US
dc.subjectMimarlık ve iklimen_US
dc.titleÇevre duyarlı büro binaları ve cephe çözümlemelerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 115 y. : plan, resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record