Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Gürsoy
dc.contributor.authorEr, Senem
dc.date.accessioned2015-04-29T16:35:53Z
dc.date.available2015-04-29T16:35:53Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6289
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Seramik Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 247483en_US
dc.description.abstractBu çalışmada ergimiş metal filtrasyonunda kullanılmak üzere, silisyum karbür esaslı seramik köpük filtre üretimi amaçlanmıştır. Filtre üretiminde polimerik sünger yöntemi kullanılmıştır. SiC, Al2O3 ve SiO2 içeren seramik çamurların reolojik özelliklerini iyileştirrnek için bentonit, bağlayıcılık özelliği kazandırmak için rikabond veya kolloidal silika ilavesi yapılmıştır. Yaş mukavemet açısından en uygun ilave kompozisyonlarının % 60 SiC/ % 30 Al2O3/ % 10 SiO2, % 66 SiC/ % 24 Al2=3/ % 10 SiO2, % 75 SiC/ % 15 AAl2O3/ % 10 SiO2 sistemleri için sırasıyla; % l,5 bentonit ve % 5 rikabond, % 2 bentonit ve % 5 rikabond, % l,5 bentonit ve % 8 rikabond olduğu saptanmıştır. % 66 SiC/ % 24 Al2O3 % ıo SiO2 ve % 66 SiC/ % 19 Al2O3 % 15 SiO2 kompozisyonları için kolloidal silika kullanıldığında yeterli yaş mukavemetin elde edildiği saptanmıştır. Organik uzaklaştırma işleminden sonra koloidal silika içeren kompozisyonlar l350-l400 °C' de, rikabond içeren kompozisyonlar ise l300-l350 °C'de sinterlenmiştir. Sinterlenen numunelerin karakterizasyonunda Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve X Işınları Difraktometresi (XRD) teknikleri kullanılmıştır. Koloidal silika içeren ve l400 °C'de sinterlenen numunelerde müllit oluşumu gözlenmiştir. İğnemsi yapısı dolayısıyla müllit oluşumunun mekanik özellikler üzerinde olumlu etkisinin olabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiltreler ve filtrelemeen_US
dc.subjectSilisyum karbüren_US
dc.titleSilisyum karbür esaslı seramik köpük filtre üretimien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage[IX], 59 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record