Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Alpagut
dc.contributor.authorYet, Gülden
dc.date.accessioned2015-10-12T15:46:54Z
dc.date.available2015-10-12T15:46:54Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6319
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi,2007.en_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Seramik Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450103en_US
dc.description.abstractBu çalışmada çeşitli ergiticilerin kullanımı ile yeni yer karosu reçetelerinin geliştirilmesi amaçlanmış, bileşenlerin bünye reolojisi ve sinterleme davranışına olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla model olarak alınan standart bir reçeteye % 3 oranında talk ve manyezit eklenmiş, aynı reçeteye ağırlıkça farklı oranlarda (maksimum % 1) borik asit ve aynı oranlarda bor oksit verecek yüzdelerde boraks penta hidrat ilave edilmiştir. Pişmiş bünyelerin fizikomekaniksel davranışaları incelenmiş, nihai bünyelerin koordinat ölçümleri yapılmıştır. Geliştirilen reçetelerin sin terleme davranışları optik dilatometre ile incelenmiş, pişme sonrası elde edilen fazların analizi XRD yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Literatürde daha önce yapılan çalışmalarda bor türevlerinin bünye reolojisi üzerinde yaptığı olumsuz etkilerin bulunmasından yola çıkılarak bünyelerin reolojik davranışları incelenmiş ve ölçümler reometre ve optimum elektrolit miktarı belirleme gibi geleneksel ölçüm yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Genel olarak çeşitli ergiticiler kullanılarak istenilen teknolojik özelliklerde ve düşük maliyette yer karosu bünyeleri geliştirilmesinin mümkün olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYer karosuen_US
dc.subjectSinterlemeen_US
dc.subjectReolojien_US
dc.titleYer karosu bünyelerinde farklı ergiticilerin çamur reolojisi ve sinterleme üzerine etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 123 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record