Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAy, Nuran
dc.contributor.authorBinal, Gülfem
dc.date.accessioned2015-10-12T15:53:33Z
dc.date.available2015-10-12T15:53:33Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6322
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Seramik Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450169en_US
dc.description.abstractSeramik üretiminde ürün kalitesi hammadde ve üretim sürecindeki degişkenlere bağlıdır. Ancak ilgili değişkenlerin fazla sayıda olması her bir değişkenin istenen sınırlar içinde tutulmasını güçleştirmektedir. Bu çalışmada, şekillendirme basıncı, pişirme sıcaklığı, en yüksek sıcaklıkta bekleme süresi ve ısıtma hızının yer karosu nihai özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Deneyler, 2331 çok faktörlü deney tasarımı olarak tasarlanmış olup, analiz sonucunda ana faktörlerin ve etkilesimlerinin etkisi belirlenmiştir. Numuneler üzerinde küçülme, renk, su emme, yoğunluk, gözenek, mukavemet ölçümleri yapılmıştır. Örneklerin minerolojik ve faz analizleri X-ışınları difraktometresi (XRD), mikroyapı incelemesi taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile yapılmıştır. Sonuçlar MINITAB 13.20 istatistiksel paket programı ile analiz edilmiştir. Nihai özellikler üzerinde etkili olan faktörlerin ana faktörler oldugu, etkileşim faktörlerinin etkili olmadığı tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYer karosuen_US
dc.subjectDeney planlamasıen_US
dc.subjectMukavemeten_US
dc.titleYer karosu süreç parametrelerinin faktöriyel tasarım ile incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 86 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record