Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Ferhat
dc.contributor.authorKorç, Güneş Ç.
dc.date.accessioned2018-03-23T14:36:18Z
dc.date.available2018-03-23T14:36:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6390
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Seramik Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 470548en_US
dc.description.abstractGünümüzde seramik yer karolarının dekoratif ve yapısal özelliklerinin yanında ısı yalıtımı ve termal konfor gibi ilâve fonksiyonlar eklenmektedir. Ayrıca porselen karo ürünleri yeni pazar eğilimleri, iç-dış cephe uygulamalarında kullanılacak hafif ürünlere artan bir ilgi olduğunu göstermektedir. Belirtilen fonksiyonların tümü bünyedeki toplam gözenek miktarı, boyutu ve morfolojisinin dikkatli bir şekilde kontrolüne bağlıdır. Bu çalışmada yer karosunu, diğer tüm gerekliliklerini koruyarak (mekanik dayanım vb.) kapalı gözenekli yapıda geliştirmek amaçlanmıştır. Bu sayede termal iletkenliğini dü-şürmek suretiyle, özellikle iç mekan uygulamaları için ahşap malzemelere alternatif karoların üretilmesi mümkün olacaktır. Bu kapsamda, saf silisyum karbür (SiC), porselen karo parlatma atığı ve seryum oksitin köpükleştiricilerin katkı olarak kullanıldığı porselen karo bünyeler hazırlanarak, endüstriyel hızlı pişirim koşullarında farklı sıcaklıklarda toplamda 40 dk. sinterlenmiştir. Çalışmada katkı miktarı, tane boyutu, bünye kompozisyonu ve bünye sinterlenme sıcaklık ve sürelerinin piroplastik kütlede gözenek oluşum sürecine etkisi incelenmiştir. Deneysel sonuçlar, 10 µm altında ve geniş bir tane boyut aralığına sahip SiC katkılarıyla porselen karo bünyelerde etkin bir kapalı gözenek oluşturulabileceğini göstermektedir. Kapalı gözenek boyutu ve toplam hacmi porselen karo sinterlenme kinetiğinin kontrolüyle sağlanabilmektedir. Bünyede sağlanacak mak-simum kapalı por miktarı, mekanik mukavemetteki düşüş ve piroplastik deformasyon davranışı tarafından belirlenmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPorselen karoen_US
dc.subjectSinterlemeen_US
dc.titleKapalı gözenekli karoların geliştirilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXXV, 220 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record