Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşçıoğlu, Melike
dc.contributor.authorErdoğan Aydın, Dilek
dc.date.accessioned2018-07-05T13:55:47Z
dc.date.available2018-07-05T13:55:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6611
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 96403en_US
dc.description.abstractYüzyıllardır kitap, bilginin aktarımında kullanılan bir araçtır. Kitap, günün getirdiği yeniliklerle gelişerek insanlığa ayak uydurmuş ve onun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Grafik tasarımcı açısından kitap, hangi biçimde olursa olsun bilginin, duygunun ya da fikrin doğru aktarımı için tasarlanması gereken bir grafik tasarım ürünüdür. Bu çalışmada, baskı-kitap ve e-kitap, grafik tasarım ilke ve prensipleri üzerinden incelenmiştir. İlk bölümde, tarihi ve tanımlarıyla baskı-kitap ve e-kitap tanıtılmaya çalışılmış, sonraki bölümde tasarım ilkeleri ve Gestalt Kuramı, kitap tasarımı özelinde örneklerle incelenmiştir. Tipografi, sayfa tasarımı ve grid sistemlerinin kitap tasarımındaki yeri ve önemi vurgulanmış ve yapılan bazı hatalar ortaya konmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, baskı-kitap ve e-kitap görsel iletişim ve etkileşim bakımından sorgulanmıştır. Baskı-kitap ve e-kitap tasarımında, hareket, zaman ve üçüncü boyut konuları irdelenmiş ve görsel iletişimdeki rolleri örneklerle belirtilmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümde ise araştırmaya ilişkin bulgular ve uygulamalara yer verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGrafik tasarımı (Basım)en_US
dc.subjectKitap sayfa düzenien_US
dc.subjectBaskı karakterlerien_US
dc.titleKitap ve e-kitap tasarımının tarihsel gelişimi ve grafik tasarım ilkeleri üzerinden incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentGüzel Sanatlar Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXXVIII, 219 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record