Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSaraç, Mehlika
dc.contributor.authorÇiftçioğlu, B. Aydem
dc.date.accessioned2014-07-04T05:15:47Z
dc.date.available2014-07-04T05:15:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/66
dc.description.abstractDespite the many advantages of internet usage in organizations, in recent years misuse of internet in work place has been seen as a potentially serious problem. This topic is also interesting for Turkey, which is a developing Eurasian Country in e-revolution. Thus, the aim of this study was to investigate the current state of internet usage in firms from the perspective of human resource managers and to try to find out their perceptions about non-work related internet usage, their internet usage policies, methods and applications The data included in this study were obtained from 130 company which were ranked in Bursa Chamber of Commerce and Industry’s, “ 250 Top Companies in Bursa” Index. The results show that human resource managers perception’s regarding the employees non-limiting internet usage is positive, on the other hand descriptive analysis show that 77.6 percentage of the firms are using monitoring software system in order to cope with non-work related internet usage. Detailed findings and contributions have been discussed.en_US
dc.description.abstractÖrgütlerde internetin pek çok avantajının yanısıra, son yıllarda iş yerlerinde kötüye kullanılması ciddi bir potansiyel problem olarak görülmeye başlanmıştır. Bu konu, gelişmekte olan ülkeler içinde yeralan ve bir e-dönüşüm sürecinin içinde bulunan Türkiye için de gün geçtikçe önemli bir konu haline gelmektedir. Bu noktadan hareketle, bu araştırmanın amacı İnsan Kaynakları Yöneticileri perspektifinden, şirketlerde İnternet Kullanımı ile ilgili mevcut durumu araştırmak, İnsan Kaynakları Yöneticilerinin iş dışı internet kullanımı ile ilgili algılarını ve internet kullanımı ile ilgili politika, metot ve uygulamalarını ortaya koymaktır.Araştırmanın örneklemini Bursa’da faaliyet gösteren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yayınlanan , Bursa’nın En Büyük 250 firması listesinde yer alan 130 işletme oluşturmaktadır.Elde edilen sonuçlara göre İnsan Kaynakları Yöneticileri, işletmelerde sınırsız internet kullanımını pozitif algılamaktadırlar, diğer yandan işletmelerin % 76,6 sı iş dışı internet kullanımını azaltmaya yönelik elektronik takip sistemleri kullanmaktadır.Detaylı bulgular araştırmada tartışılmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNon-Work Related Interneten_US
dc.subjectCyberslackingen_US
dc.subjectCyberloafingen_US
dc.subjectSocial Media At Worken_US
dc.subjectInternet Controllingen_US
dc.subjectİş Dışı İnternet Kullanımıen_US
dc.subjectSiber Haylazlıken_US
dc.subjectSiber- Aylaklıken_US
dc.subjectİş Yerinde Sosyal Medya Araçlarıen_US
dc.subjectİnternet Kontrolüen_US
dc.titleWhat Do Human Resources Managers Think About the Employee’s Internet Usage ?en_US
dc.title.alternativeİnsan Kaynakları Yöneticileri Çalışanların İnternet Kullanımı ile İlgili Ne Düşünüyor?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record