Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEkmekçi, Banu Aytül
dc.contributor.authorSözen, Emel
dc.date.accessioned2014-11-18T08:16:35Z
dc.date.available2014-11-18T08:16:35Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/680
dc.description.abstractDaha fazla kekik yağı üretebileceğimiz yeni bir kekik türü elde etmek için Origanum onites (bilyalı kekik) ve Origanum majorana ( beyaz kekik ) türleri arasında protoplast füzyonu yapılmıştır. Protoplastların izolasyonunda CPW + mannitol ve CPW + sukroz karışımı, oluşan protoplastları füzyon ile karıştırmak için CPW + enzim çözeltisi ( % 20 selülaz, % 30 driselaz, % 15 pektinaz, % 10 polietilen - glikol ( PEG ) kullanılarak başarı sağlanmıştır. Bir ay sonra kallus hücreleri oluşmuştur. Sibrit hücre grubunun gerçek hibrit olup olmadığını saptamak için iki kekik bitkisinden ve sibrit hücre grubundan DNA izole edilmiş ve RAPD - PZR analizi yapılmıştır. İki türe ait spesifik DNA bantları sibrid hücre grubunda tespit edilmiştir. Bu sonuç, protoplast füzyonu sonrasında oluşan sibritlerin hibrit olduğunu kanıtlamaktadır.en_US
dc.description.abstractIn order to obtain a new thyme cultivars from which thyme oil can be produced more excessively, protoplast fusion was performed between Origanum onites (marble thyme) and Origanum majorana (white thyme) species. CPW + mannitol and CPW + sucrose mix were used successively for protoplast fusion, and CPW + enzyme solution ( 20 % cellulase, 30 % driselase, 15 % pectinase, % 10 ( PEG )) was used successively to mix these protoplasts for fusion. Callus cells formed after one month growth. In order to determine whether cybrid cell group is true hybrid, DNA was isolated from two thyme plants and cybrid cell group and RAPD-PCR analysis was undertaken. Specific DNA bands belonging to two species were detected in cybrid cell group. This result proves hybridity of cybrids after protoplast fusion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBitki Doku Kültürüen_US
dc.subjectProtoplast Füzyonuen_US
dc.subjectRapd - Pzr Analizien_US
dc.subjectOriganum Onitesen_US
dc.subjectOriganum Majoranaen_US
dc.subjectPlant Tissue Cultureen_US
dc.subjectProtoplast Fusionen_US
dc.subjectRapd - Pcr Analysisen_US
dc.subjectOriganum Oniteen_US
dc.subjectOriganum Majoranaen_US
dc.titleProtoplast Füzyonu ile Origanum Onites ve Origanum Majorana Arasında Somatik Hibritlerin Eldesi ve Bunların Moleküler Analizle Onaylanmasıen_US
dc.title.alternativeObtaining Somatic Hybrids Between Origanum Onites and Origanum Majorana by Using Protoplast Fusion and Their Approval with Molecular Analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record