Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPeker, Özgür Kadir
dc.contributor.authorBacanlı, Sevil
dc.date.accessioned2014-11-18T09:09:05Z
dc.date.available2014-11-18T09:09:05Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/691
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, dairesel verilerin özelliklerini ve doğrusal verilere uygulanan temel istatistiksel yöntemlerle arasındaki farkları incelemektir. Çalışmada, dairesel veriler için temel parametre değerlerinin hesaplanması açıklanmış ve dairesel veri analizindeki temel olasılık dağılımı olan von Mises dağılımı incelenmiştir. Ardından, dairesel veriler için ortalama yön testleri tanımlanmış ve von Mises dağılımı için ortalama yön testine ilişkin kuramsal bilgiler verilmiştir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Meydan Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden, Anadolu Üniversitesi havaalanı için ölçülmüş olan rüzgar yönlerinden oluşan veri değerlerine incelenen yöntemler uygulanmış, elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the properties of circular data and the differences from principal statistical techniques of linear data. In the study, calculations of descriptive statistics for circular data are explained and von Mises distribution which is the main probability distribution in circular data analysis is examined. Then, mean direction tests for circular data are described and the theoretical informations about testing of mean direction for von Mises distribution is given. An application is also shown, using the wind directions on Anadolu University airport, obtained from Anadolu University School of Civil Aviation Airfield Meteorology Station Administration and the obtained results are evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDairesel Verien_US
dc.subjectOrtalama Yönen_US
dc.subjectVon Mises Dağılımıen_US
dc.subjectRüzgar Yönüen_US
dc.subjectCircular Dataen_US
dc.subjectMean Directionen_US
dc.subjectVon Mises Distributionen_US
dc.subjectWind Directionen_US
dc.titleDairesel Verilere Uygulanan Tanımlayıcı İstatistiksel Yöntemler ve Meteorolojik Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeDescriptive Statistical Methods Applied to Circular Data and a Meteorological Applicatioten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record