Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEr, Fikret
dc.contributor.authorSönmez, Harun
dc.date.accessioned2014-11-18T09:28:58Z
dc.date.available2014-11-18T09:28:58Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/694
dc.description.abstractFaktör analizi, yaygın kullanılan çok değişkenli bir analiz tekniğidir. Faktör analizinin temelinde varyans-kovaryans matrisi ve korelasyon matrisi hesaplanması aşaması bulunmaktadır. Asal bileşenler analizi, faktör analizi için çok faydalı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Aykırı değerlerin bulunduğu veri setlerinde, varyans-kovaryans matrisi tahmini bulunurken aykırı değerlerden meydana gelen sapmalar, faktör analizini de etkilemektedir. Bu çalışmada varyans-kovaryans matrisi hesabında kullanılan robust ölçüler incelenmiş ve çok değişkenli bir veriye uygulanan faktör analizine katkısı araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractFactor analysis is a frequently used multivariate analysis technique. The variance-covariance and correlation matrix play a fundamental role in factor analysis. Also principal components analysis provide useful information for factor analysis. In the presence of outlying observations in a data set may influence the factor anaysis results since they may influence the estimation of variance covariance matrix. In this study, robust measures used for the estimation of variance-covariance matrix is reviewed and a factor analysis problem, for a real life data set, is investigated using these estimated matrices.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMKDen_US
dc.subjectDonoho-Stahelen_US
dc.subjectFaktör Analizien_US
dc.subjectRobust Kovaryans Matrisien_US
dc.subjectAsal Bileşenleren_US
dc.subjectMCDen_US
dc.subjectDonoho-Stahelen_US
dc.subjectFactor Analysisen_US
dc.subjectRobust Variance-Covariance Matrixen_US
dc.subjectPrincipal Componentsen_US
dc.titleÖğrenci Başarı Notları İçin Robust Faktör Analizi Uygulamasıen_US
dc.title.alternativeAn Application of Robust Factor Analysis to Student Course Scoresen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record