Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğrukol, Dilek
dc.contributor.authorYeniceli, Duygu
dc.date.accessioned2018-03-26T10:04:14Z
dc.date.available2018-03-26T10:04:14Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6976
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 208556en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Bupropion Hidroklorür'ün (BUP) fannasotik tabletlerindeki tayini için geliştirilmiş olan potansiyometri, kondiiktometri, UV ve II. türev spektrofotometri yontemleri ve farmasötik tabletlerindeki tayine ilaveten BUP'un plazmadaki analizi için geliştirilmiş olan iTK ve YPSK yöntemleri tanıtılmaktadır. Spektrofotometrik yöntemler, valide edilmiş ve UV-spektrofotometri yöntemi iyin saptama sınırı (LOD) ve tayin alt sınırı (LOQ) degerleri 2.73x10-6 M ve 8.26xlO-6 M olarak bulunmuştur. II. türev spektrofotometri yontemi iyin ise bu degerler sırasıyla 8.20x10-7 M ve 2.48x10-6 M olarak hesaplanmıştır. Daha sonra, etkin maddenin asit, baz, hidrojen peroksit, kuru ve nemli lısı, fotokimyasal ve UV ışık ortammda kararlılığının araştırldığı iTK yöntemi geliştirilmiş ve tam olarak validasyonu saglanmıştır. Etanol-kloroform-glasiyel asetik asit (30:10:1, h/h/h) den oluşan hareketli fazın kullanıldığı yöntemin, LOD ve LOQ değerleri sırasıyla 10.41 ng.spor ve 34.71 ng.spot-1 olarak hesaplanmıştır. Geliştirilmiş olan K yöntemi, BUP'un plazmadaki tayinine de uygulanmış ve ortalama olarak, % 87 dolayında, oldukya yüksek bir geri kazanım ve düşük bağıl standart sapma degerleri ile yüksek düzeyde kesinlik elde edilmiştir. Daha sonra, BUP'un farmasötik tabletlerinde ve ana metaboliti olan HBUP'la birlikte plazmada tayini için bir YFSK yontemi geliştirilmiştirr. Yöntem, İTK yönteminde olduğu gibi tam olarak valide edilmiş ve BUP'un plazmadaki LOD ve LOQ degerleri sırasıyla, 9.09x10-8 M ve 2.76x10-7 M olarak hesaplanmıştır. HBUP'un LOD ve LOQ degerleri ise, 4.68x10-7 M ve 1.42x10-6 M olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, bu çalışmada BUP'un farmasötik tabletlerindeki tayini için potansiyometri, kondüktometri, UV ve II. türev spektrofotometri yöntemleri gibi basit, güvenilir, analiz maliyeti düşük, her laboratuvarda kolaylıkla uygulanabilen klasik analiz yöntemleri ve farmasötik tabletlerindeki tayine ilaveten BUP'un plazmadaki tayini için kesinliği, güvenilirliği ve seçiciliginin yanı Sıra duyarlı İTK ve YFSK yöntemleri geliştirmiştir. Yöntemler, validasyonu sağlandıktan sonra BUP'un farmasötik tabletlerine başarıyla uygulanmış ve tablet içerikleri farmakopeye uygun bulunmuştur. İTK ve YFSK yöntemleri ile plazma analizlerinde de düşük bağıl standart sapma degerleri ile yüksek geri kazanım elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBupropionen_US
dc.subjectİnce tabaka kromatografisien_US
dc.subjectİlaçlar -- Analizen_US
dc.subjectAkış enjeksiyon analizien_US
dc.titleBupropion hidroklorür'ün çeşitli analitik yöntemlerle biyolojik sıvılarda ve farmasötik preparatlarda tayinien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXX, 71 s. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record