Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAşkın, Tayfun
dc.contributor.authorKizilkaya, Rıdvan
dc.contributor.authorGülser, Coşkun
dc.date.accessioned2014-11-19T07:13:47Z
dc.date.available2014-11-19T07:13:47Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/703
dc.description.abstractThe objective of the present investigation was to evaluate some total heavy metal contents (Cu, Cd, Ni and Pb) and their fractions, such as exchangeable (EX-), organic (OM-), Mn oxide (MnO-), amorphous Fe oxide (AFeO-), crystalline Fe oxide (CFeO-) and residual (R-) fractions in soils of agricultural ecosystem soils in Bafra Plain in Turkey. Total heavy metal contents and their fractions with some soil properties were investigated in twenty disturbed soil samples. It has been determined that the total heavy metal contents of soils were 25.5-58.5 ∝g Cu g⁻¹, 1.8-2.7 ∝g Cd g⁻¹, 76.1-210.4 ∝g Ni g⁻¹, and 46.8-144.2 ∝g Pb g⁻¹. On the other hand, the significant relations (p<0.01) were determined between total heavy metal contents and soil clay contents. A sequential fractionation showed that 1.39-13.04 % total heavy metals were EX- (1.39 % Cu, 13.04% Cd, 2.88% Ni, 2.76% Pb), 1.85-4.35 % were OM- (1.85 % Cu, 4.35% Cd, 2.46% Ni, 1.88% Pb), 2.54-13.43 % were MnO- (2.54 % Cu, 8.70% Cd, 5.34% Ni, 13.43% Pb), 8.70-27.25% were AFeO- (19.63 % Cu, 8.70% Cd, 27.25% Ni, 23.99% Pb), 4.35-24.58 % were CFeO- (21.48 % Cu, 4.35% Cd, 24.58% Ni, 22.41% Pb) and 24.19-52.17 % R-(37.18 % Cu, 52.17% Cd, 31.74% Ni, 24.19% Pb). The positive correlations were obtained between the heavy metal fractions, OM-, EX- and Sum-, and some soil properties such as, organic carbon and clay content.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; Bafra ovası tarımsal ekosistem topraklarında, bazı toplam ağır metalleri (Cu, Cd, Ni ve Pb) ve bunların değişebilir (EX-), organik bağlı (OM-), Mn okside bağlı (MnO-), amorf Fe okside bağlı (AFeO-), kristalin Fe okside bağlı (CFeO-) ve artık (R-) fraksiyonlarını araştırmaktır. Toplam ağır metal içerikleri ve fraksiyonlarının bazı toprak özellikleriyle olan ilişkileri yirmi adet bozulmuş toprak örneği kullanılarak araştırılmıştır. Toprakların toplam ağır metal içerikleri; 25.5-58.5 ∝g Cu g⁻¹, 1.8-2.7 ∝g Cd g⁻¹, 76.1-210.4 ∝g Ni g⁻¹, ve 46.8-144.2 ∝g Pb g⁻¹ olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan toprakların toplam ağır metal içerikleriyle kil kapsamları arasında önemli ilişkiler (p<0.01) elde edilmiştir. Ağır metal fraksiyonlarından değişebilir fraksiyonu (EX -) 1,39-13,04 % (1,39 % Cu; 13,04% Cd; 2,88% Ni; 2,76% Pb), organik bağlı fraksiyonu (OM-) 1,85-4,35 % (1,85 % Cu; 4,35% Cd; 2,46% Ni; 1,88% Pb), mangan okside bağlı fraksiyonu (MnO-) 2,54-13,43 % (2,54 % Cu; 8,70% Cd; 5,34% Ni; 13,43% Pb), amorf demir oksitlere bağlı fraksiyonu (AFeO-) 8,70-27,25% (19,63 % Cu; 8,70% Cd; 27,25% Ni; 23,99% Pb), kristalin demir oksitlere bağlı fraksiyonu (CFeO-) 4,35-24,58 % (21,48% Cu; 4,35% Cd; 24,58% Ni; 22,41% Pb) ve artık (R-) fraksiyonu 24,19-52,17% (37,18% Cu; 52,17% Cd; 31,74% Ni; 24,19% Pb) arasında değişmiştir. Toprakların organik karbon içeriği ve kil kapsamları ile ağır metallerin organik bağlı, değişebilir ve toplam fraksiyonları arasında pozitif önemli ilişkiler de saptanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAgricultural Soilsen_US
dc.subjectHeavy Metal Fractionsen_US
dc.subjectCopperen_US
dc.subjectCadmiumen_US
dc.subjectNickelen_US
dc.subjectLeaden_US
dc.subjectTarım Topraklarıen_US
dc.subjectAğır Metal Fraksiyonlarıen_US
dc.subjectBakıren_US
dc.subjectKadmiyumen_US
dc.subjectNikelen_US
dc.subjectKurşunen_US
dc.titleCopper, Lead, Cadmium and Nickel Fractions in Agricultural Soils: A Study in Bafra Plainen_US
dc.title.alternativeTarım Topraklarında Bakır, Kurşun, Kadmiyum ve Nikel Fonksiyonları: Bafra Ovasında Bir Çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record