Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülbahar, Kural
dc.contributor.authorToker, Mustafa
dc.date.accessioned2014-05-15T07:35:32Z
dc.date.available2014-05-15T07:35:32Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7064
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12408en_US
dc.description.abstractBu çalışmada vücut sıvılarının (plevra, asit, BOS)transuda ve eksuda olarak ayırımında, laktik dehidrogenaz (LDH), alkalen fosfataz (ALP), amilaz, aspartat aminotransferaz (ASAT), ve alanin aminotransferaz (ALAT) aktivitelerinin önemi araştırılmıştır. Çalışma, 64 vücut sıvısı ile yapılmıştır. Vücut sıvılarının transuda ve eksuda ayırımında; protein, PSP/TSP, dansite ve rivalta testi değerlerinden yararlanılmıştır. Vücut sıvılarından elde edilen LDH, ALP, amilaz, ASAT ve ALAT bulgularının istatistiksel analizinde; LDH çok ileri düzeyde farklılık göstermiştir (p [ 0.01). ALP, amilaz, ASAT ve ALAT farklı bulunmuştur (p [ 0.05). Bu çalışma ile vücut sıvılarının transuda ve eksuda ayırımında LDH dışında söz konusu öteki enzimlerin aktivite değerlerinin yararı olmayacağı kanısına varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeden sıvılarıen_US
dc.subjectEksuda ve transudalaren_US
dc.subjectEnzimleren_US
dc.subjectSpektrofotometrien_US
dc.titleTransuda ve eksuda : enzim aktivitelerinin vücut sıvılarında araştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 26 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record