Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDurucasu, Hasan
dc.contributor.authorAşan, Zerrin
dc.contributor.authorEr, Fikret
dc.date.accessioned2014-11-19T07:37:39Z
dc.date.available2014-11-19T07:37:39Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/707
dc.description.abstractYaz Okulu, Türkiye yüksek öğretim kurumlarında giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Öğrenciler normal dönemlerde başarısız oldukları dersleri yaz okulunda telafi edebildikleri gibi genel not ortalamasını yükseltme ve üstten ders alma gibi nedenler ile de bu programa katılabilmektedir. Ayrıca yaz okulları kimi durumlarda normal dönemlerde derslerde meydana gelebilecek yoğunlaşmayı da bir ölçüde azaltabilmektedir. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde açılan yaz okuluna katılan öğrencilerin genel profilinin belirlenmesi Kümeleme Analizi yardımı ile gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractSummer school is an application that is becoming widespread in Turkish higher education system. As well as having the chance to compensate the courses they failed during the term time, students can also attend in the program in order to increase their gpa or take a course before its term. Furthermore, summer schools can solve the problem of crowdness in some cases. In this study, description of general profile of the students who attended the summer school at Department of Business Administration, Faculty of Economics and Administrative Sciences in Anadolu University has been investigated using Cluster Analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaz Okuluen_US
dc.subjectBaşarıen_US
dc.subjectKümeleme Analizien_US
dc.subjectÇok Değişkenli Analizen_US
dc.subjectSummer Schoolen_US
dc.subjectGradesen_US
dc.subjectCluster Analysisen_US
dc.subjectMultivariate Analysisen_US
dc.titleÖğrencilerin Yaz Okulu Hakkındaki Görüşleri İçin Kümeleme Analizien_US
dc.title.alternativeCluster Analysis on Students’ Views About Summer Schoolen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthorAşan, Zerrin
dc.contributor.institutionauthorEr, Fikret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record