Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Süleyman, 1961-
dc.contributor.authorArı, Senem
dc.date.accessioned2016-04-20T10:42:20Z
dc.date.available2016-04-20T10:42:20Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7270
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 343110en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, karvakrol, timol, o-krezol ve m-krezol'ün K+ depolarize izole sıçan düz kaslarında CaC1² ile oluşturulan kasılmalar üzerindeki farmakolojik etkileri araştırılmıştır. İzole organlar arasında, mide fundus, ileum ve aorta bulunmaktadır. Karvakrol ve timol'ün üç farklı dozu (10-6, 10-5 ve 10-4M), Orto-, meta-krezol'ün ise sadece 10-4M dozu teste tabi tutulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda karvakrol ve timol'ün mide fundus ve ileum üzerinde CaC1² kasılmalarını inhibe ettiği görülmüştür. Karvakrol'ün aorta üzerinde etkisiz, ileum üzerinde etkili fundus üzerinde ise en kuvvetli etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Timolun en düşük etkinliği fundus üzerinde aorta ve ileumda ise birbirine yakın güçtedir. o-Krezol ve m-krezol aorta üzerinde birbirlerine benzer şekilde inhibisyon yaptığı bulunmuş, ileum üzerinde o-krezol etkili olurken m-krezolun herhangi bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Orto- ve meta-krezollerin aortada kalsiyum yanıtları üzerinde etkili oldukları, karvakrolun ise aortada herhangi bir etkisinin gözlenmemesi nedeniyle L tip kalsiyum kanalları üzerinde karvakrolun herhangi bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Karvakrol etkisine en fazla duyarlı organın fundus olduğu ve izopropil grubunun moleküldeki varlığı ile etkinin paralellik gösterdiği bulunmuştur. Farmakolojik etkiler üzerinde molekül yapısındaki OH grubunun orto konumda olmasının önemli rolü bulunduğu ve birden fazla etki yöresiyle etkileşmenin sözkonusu olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDüz kaslar -- İlaçların etkisien_US
dc.subjectKalsiyumen_US
dc.subjectKarvakrolen_US
dc.titleKarvakrol, timol, orto-ve meta-krezol'ün izole sıçan mide-fundus, ileum ve aorta üzerinde CaCl2 kasılmalarına etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 55 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record