Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUçucu, Ümit
dc.contributor.authorGündoğdu, Nalan
dc.date.accessioned2014-11-12T11:09:07Z
dc.date.available2014-11-12T11:09:07Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7325
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 138313en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, yirmisekiz adet 1,2,4,5-tetrasübsitüe-1H-imidazol bileşiği sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerden yirmiiki tanesi orijinaldir. Sentezlerde, önce benzaldehidden hereketle benzoin türevine ve bunun da oksidasyonu ile benzil türevine geçilmiştir. Benzil türevinin sübstitüe ve nonsübstitüe aromatik aldehidlerle reaksiyonu sonucu ise 2,4,5-trisübstitüe imidazoller kazanılmıştır. Saflaştırılan imidazol bileşikleri, sodyum hidrür varlığında benzil klorürle etkileştirilerek 1,2,4,5-tetrasübstitüe imidazol bileşiklerine geçilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin tümü kristalizasyon yöntemi ile temizlenmiş ve saflıklarına spektral ve elementel analiz sonuçlarına bakılarak karar verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenzoin kondensasyonen_US
dc.subjectİmidazolen_US
dc.titleBazı 1-benzil-2-(sübstitüe)-4,5-difenil-1H-imizadol türevlerinin sentezleri ve analjezik etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIII, 168 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record