Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirayak, Şeref
dc.contributor.authorKaraburun, Ahmet Çağrı
dc.date.accessioned2014-11-12T14:30:06Z
dc.date.available2014-11-12T14:30:06Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7332
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 171775en_US
dc.description.abstractPiridazinon türevlerinin kardiyovasküler sistem üzerinde antihipertansif, pozitif inotropik, platelet agregasyon inhibisyonu ve antiastmatİk etkilerinin olduğu literatür araştırmalan sonunda gözlenmiştir. 6-Aril-3(2H)-piridazinon kalıntısımn, söz konusu etkiler için bir farmakoforik grup olarak davrandığı göz önüne alınarak, bu çalışmada, antihipertansif etki elde edebilmek amacıyla, bazı türevleri sentezlenmiştir. Çalışmada, 6-[ 4-(sübstitüe pirol-1-il)fenil]-4,5-dihidro-3(2H)-piridazinon, 2-metil-6-[ 4-(sübstitüe pirol-l-il)fenil]-4,5-dihidro-3(2H)-piridazinon ve 2-(2- asetiloksietil)-6-[ 4-(sübstitüe pirol-1-il)fenil]-4 ,5-dihidro-3(2H)-piridazinonlar ile 4-[ 4-(sübstitüe pirol-1-il)fenil]-1(2H)-ftalazinon ve 2-metil-4-[ 4-(sübstitüe pirol1-il)fenil]-1 (2H)-ftalazinon türevi bileşiklerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Hedeflenen bileşiklere ulaşabilmek için öncelikle iki grup başlangıç maddelerinin, yani, 2-sübstitüe/non sübstitüe 6-( 4-aminofenil)-4,5-dihidro-3(2H)-piridazinon ve 2-sübstitüe/non sübstitüe 4-( 4-aminofenil)-1 (2H)-fl:alazinon türevleri ve 1-aril-3- karbetoksi-1 ,4-pentadion türevlerinin hazırlanması sağlanmıştır. Söz konusu aminofenil türevleri ile uygun I, 4-diketonların asetik asitviçinde Paal-Knorr pirol sentezi koşullarında reaksiyona sokularak, amaçlanan bileşiklerin hazırlanması sağlanmıştır. Elde edilen bileşiklerin fiziksel özellikleri, ince tabaka kromatografisinde Rr değerleri ve UV absorpsiyon özellikleri saptanmış; yapılan IR, 1 H-NMR, kütle spektroskopisi ve elementel analiz verileri ile kamtlanmıştır. Elde edilen bileşiklerimizin arasından prototİp olarak seçilen on dört adet bileşiğin antihipertansif etkileri, fenileilin (Phe) ile elde edilen kasılmaya karşı oluşturduklan gevşeme cevaplan ölçülerek araştırılmıştır ve kayda değer etki değerleri elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPiridazinonen_US
dc.subjectFarmasötik kimyaen_US
dc.subjectPirolen_US
dc.titleBazı 6-[4-(sübstitüe pirol-1-il]-4,5-dihidro-3(2H)-piridazinon ve 1(2H)-ftalazinon türevlerinin sentezi ve antihipertansif etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 149 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record