Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaralar, Halil
dc.date.accessioned2012-02-25T07:35:34Z
dc.date.available2012-02-25T07:35:34Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7437
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 12416en_US
dc.description.abstractÇalışmamız, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında elektif cerrahi girişim uygulanan kardiovasküler sistemle ilgili yakınması olmayan 40 erişkin hasta üzerinde yapıldı. 20'şer kişilik 2 gruba ayrılan hastaların tümüne 30-45 dakika önce 10 mg diazem intramüsküler uygulandı; kardiak etkileşim yapmaması için atropin verilmedi. Tüm hastaların ameliyat masasına alınması ile araştırılan parametrelerdeki değerler hastalara hiç bir şey verilmeden ölçülerek kontrol değerleri olarak kabul edildi. Kas gevşetici olarak ilk gruba Vecuronium, ikinci gruba karşılaştırmak amacı ile Pancuronium uygulandı. Araştırmaya ışık tutması nedeniyle konu ile ilgili genel bilgi verildi. Bu ilaçların kalp hızına; ortalama arter basıncına, kardiak performansa etkileri; Pentothal verilmesinden, kas gevşeticilerin verilmesinden ve anestezinin stabilleşmesinden sonra araştırılan parametrelerde (Q2 , SVEZ, PEP , PEP/SVEZ) değerleri incelendi. Elde edilen bulgular gruplar halinde şekil, grafik ve tablolardan yararlanılarak, istatistiksel karşılaştırmaları ile birlikte bulgular bölümünde verildi. Olanaklarımız ölçüsünde daha önceki araştırmacıların çalışmaları ile bizim çalışmalarımızın sonuçları karşılaştırılarak tartışıldı. Sonuç olarak Vecuronium indüksiyonda, anestezinin devamında kardiak performansa etkisinin minimal olduğu, anestezinin daha stabil seyrettiği, kısa etkili olması nedeni ile kısa süren girişimlerde tercih edilebilecek bir ajan olduğu, sistolik zaman intervallerininde farmokolojik ajanların kalp üzerindeki etkilerinin araştırılmasında uygun bir yöntem olduğu kanısına varıldı.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKas gevşeticileren_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.titlePenthrane anestezinde vecuronium (ORG NC45) un kardiak performansa etkisinin sistolik zaman intervalleri ile değerlendirilmesi : Pancuroniumla karşılaştırmalı bir çalışmaen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage67 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record