Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOdabaşıoğlu, Hayri
dc.date.accessioned2012-02-22T17:08:21Z
dc.date.available2012-02-22T17:08:21Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7441
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 99791en_US
dc.description.abstractBu araştırmada; kan şekeri regüle olan diyabetik hastalarla (Diyabetik-A), kan şekeri regüle olmayan diyabetik hastaların (Diya- betik-B), Hemoglobin Aıc (HbAıc) düzeyleri, trombosit sayımları, trombosit adheziviteleri, kanama zamanı, turnike testi, rekalsifi- kasyon zamanı, trombosit faktör-3'leri, totil lipid ve kolesterol düzeyleri ile lipoprotein elektroforezleri çalışılmıştır. HbAıc düzeyleri kontrol grubunda % 5.41 + 2.36, kan şekeri regüle olan biyabetik hastalarda % 7.13 + 1.76 olarak bulunmuş olup her ikisi arasında önemli herhangi bir fark saptanamamıştır (p]0.05). Diyabetik-B grubu hastalarda ise; HbAıc düzeyi % 18.83 + 4.76 olarak bulunmuş ve kontrol grubu ile aralarında çok önemli düzeyde bir fark saptanmıştır (p [0.001). Ayriyeten açlık kan şekeri (AKŞ) ile % HbAıc düzenleri arasında kuvvetli pozitif bir ilişki bulunmuştur (r =0.89, y = 0.07.x-0.86). Kanama zamanı ve trombosit faktör-3 düzeyleri; gerek diyabe- tik-A ve gerekse de diyabetik-B grubu hastalarda bozuk olarak bulun- muş ve kontrol grubu ile aralarında önemli düzeyde fark saptanmıştır (p [0.001). Turnike testi, rekalsifikasyon zamanı ve trombosit adhezivite testleri diyabetik-A grubu hastalarda normal olarak bulunurken, diyabetik-B grubu hastalarda bozuk olarak saptanmış ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p[0.001). Trombosit sayımları ise sadece diyabetik-B grubu hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olacak şekilde yüksek düzeylerde sap- tanmıştır (p[0.05). Total lipid ve kolesterol düzeyleri gerek diyabetik-A ve gerekse de diyabetik-B grubu hastalarda kontrol grubundan istatistiki olarak önemli bir fark göstermemiştir (p ]0.05). Lipoprotein elektroforezleri ise; sadece alta lipoprotein (HDL) açısından diyabetik-A grubu hastalarda kontrol grubuna karşın önemli düzeyde düşük olarak bulunmuştur (p [0.05). Ancak beta (LDL) ve pre beta (VLDL) yönünden herhangi bir fark saptanamamıştır (p ]0.05). Netice olarak; kan şekeri regüle olmayan diyabetik hastalarda bazı hemostatik bozuklukların ortaya çıktığı ve bunların bazılarının..en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiyabeten_US
dc.subjectKan pulcuklarıen_US
dc.titleDiabetes mellituslu hastaların trombosit adheziviteleri, lipoprotein elektroforezleri ve diğer bazı trombosit fonksiyonlarının hemoglobin Aıc ile olan ilişkilerien_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage72 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record