Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşaran, Nurettin
dc.contributor.authorKoç, Dilek
dc.date.accessioned2014-05-13T16:40:42Z
dc.date.available2014-05-13T16:40:42Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7484
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 12409en_US
dc.description.abstractÖykülerinde 2 ya da daha fazla spontan abortus bulunan kadınların dermotoglifik özelliklerin araştırmayı amaçlayan bu çalışma, Ocak 1988 ile Temmuz 1988 tarihleri arsında, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Doğumevi, İstanbul Zeynep Kamil Hastanesi Doğumevi ve Ankara Zekai Tahir Burak Doğumevi olmak üzere dört merkezde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya alınan toplam 125 olgu düşük sayılarına ve fertilite durumlarına göre gruplandırıldıktan sonra her olgu grubunda parmak ucu örnek tipleri (A, UL, RL, W,), toplam çizgi sayısı (TRC), atd açısı, a-b çizgi sayısı, interdigital bölge örnekleri ve palmar fleksiyon çizgileri incelenmiştir. Yapılan bu çalışmanın sonucunda toplam parmak ucu örnek tiplerinin dağılımı bakımından araştırma grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamış iken, her örnek tipi ayrı ayrı incelendiğinde, 3 ve daha fazla düşüklü olguların kemer örneklerinde artma, hiç çocuğu bulunmayan olguların radial ilmek örneklerinde ise azalma saptanmıştır. Diğer yandan düşük sayılarına ve fertilite durumlarına göre gruplandırılmış her olgu grubundaki a-b çizgi, sayıları, kontrol grubuna oranla önemli düzeyde azalma göstermiştir. TRC değerleri, atd açı değerleri ve interdigital bölge örneklerinin dağılımları araştırma ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Tüm olguların 5 tanesinde simian, 13 tanesinde ise Sidney çizgisi saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSpontan abortusen_US
dc.titleMultipl spontan abortuslu olgularda dermatoglifik analizleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVI, 44 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record