Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArı, Dilek
dc.date.accessioned2012-02-22T17:20:06Z
dc.date.available2012-02-22T17:20:06Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7502
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 12423en_US
dc.description.abstractBu çalışma protein-enerji mahnutrisyonunda tiroid fonksiyonlarını araştırma amacıyla Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne başvuran 44 malnutrisyonlu ve aynı yaş grubunda 20 sağlıklı süt çocuğunda yapılmıştır. PEM'lu hastalardan 15'inde ti roid fonksiyonlarında tedaviden sonra oluşan değişiklikler araştırılmıştır. Çalışmamızda malnutrisyonlu çocukların tedaviden önceki T değerleri, normal çocuklardaki ortalama değerlerden anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. 15 hastada tedaviden önce ve sonraki T değerleri ortalamasına bakıldığında tedaviden sonra T değerlerinin yükseldiği ancak albumin düzeyindeki yükselmeye rağmen aradaki farkın önemli olmadığı görülmüştür. Bu bulgu da bize T düşüklüğünde protein düzeylerinden başka, T sentez ve sekrasyon bozukluğu gibi diğer faktörlerin de rolü olduğunu düşündürmektedir. Kwashiorkor'lu hastalarımızda T RU değerleri ortalaması sağalam çocuk grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Tedaviden önceki ve sonraki grup karşılaştırıldığında ise, tedaviden sonra T RU ortalama değerinde önemli düzeyde düşme olduğu saptanmıştır. Bu edğişiklik tedaviden sonraki grupta albumin düzeyindeki istatistiksel olarak önemli düzeyde yükselme ile orantılı bulunmuştur. Çalışmamızda T RU ve T değerlerinden yararlanarak hormanal aktivitesi daha fazla olan FT 'ün azalıp azalmadığını göstermek için FT I'ni hesaplanmıştır. Malnutrisyonlu çocukların tedaviden önceki FT I değerleri, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşme göstermemiştir. Ancak kwashiorkor'lu hasta grubunun ortalama FT I değerlerinin kontrol grubuna oranla önemli düzeyde düşük olduğu görülmüştür. Aynı grupta total protein ve albumin değerleri ortalaması da kontrol grubuna göre istatistiksel olarak önemli düzeyde düşüktür. PEM'lu hastalarda tedaviden önceki TSH değerleri incelendiğinde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak önemli fark bulunmadığı, FT düzeyinin en düşük olduğu kwashiorkor grubunda bile TSH düzeyinin istatistiksel olarak önemli düzeyde yükselmediği gözlenmiştir. Bu durum hipotiroidiye rağmen hipofizer stimulasyon eksikliğine işaret etmekte ve 'psödohipofizektomi' olarak tanımlanmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTiroiten_US
dc.subjectÇocuklaren_US
dc.subjectMarazmen_US
dc.titleProtein-enerji malnutrisyonlu çocuklarda tiroid fonksiyonlarıen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage63 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record