Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnsal, Alaettin
dc.date.accessioned2012-02-25T15:03:46Z
dc.date.available2012-02-25T15:03:46Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7552
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 99774en_US
dc.description.abstractBenzen, günümüzde sanayinin birçok dalında yaygın olarak kullanılan toksik bir maddedir. Benzen'le ilgili araştırmaların azlığı ve istatistiklerin yetersizliği, toksik etkilerinin tanınmaması, lösemi ve yüksek mortalitede aplastik anemiye sebep olması, Sosyal Sigortalar Kurumunun rakamlarına göre en sık görülen dört meslek hastalığından biri olması bizi benzen'le çalışmaya yöneltti. Bu çalışma, benzen'in insan sağlığı üzerine olan zararlı etkilerinin ne kadar ciddi olduğunu göstermek amacıyla Eskişehir'de benzenli materyal kullanılan iş yerlerinde çalışan 73 işçi üzerinde yapıldı. Ayrıca sağlıklı 35 kişi de kontrol grubu olarak alındı. Herhangibir hastalığı olan ve özellikle son bir hafta içinde ilaç kullananlar araştırmaya dahil edilmedi. Benzen'e maruziyetin ve derecesinin biyolojik göstergele- rinden idrarda fenol seviyesi, modifiye Theis Benedict yöntemi (34) ile tayin edildi. Çalışma şartları ile ilgili bilgiler anketle toplandı. Benzen'li materyal kullanılan değişik iş kollarında ça- lışanlarda farklılık gösteren idrar fenol seviyesi (36,58+14,33mgr/Lt; 73 kişi) kontrol grubuna göre (19+12,95mgr/Lt ; 35 kişi) yüksek bulun- du(p[0,001). Sonuçlar, iş yeri şartlarına, iş kollarına, koruyucu önlem- lere, çalışanların şikayetlerine göre literatürle birlikte tartışıldı.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenzenen_US
dc.subjectİşçi sağlığıen_US
dc.titleEskişehir'de benzen'li materyal kullanılan çeşitli iş yerlerinde benzen sorunuen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage36 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record