Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAktaş, Sibel
dc.date.accessioned2012-02-24T17:40:01Z
dc.date.available2012-02-24T17:40:01Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7565
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 12079en_US
dc.description.abstractBu çalışmada göbek kordonu yapı elemanları, göbek kordonunun anneye yakın kısmı, orta bölgesi ve plasentaya yakın kısımları ele alınarak değişik histolojik ve histokimyasal yöntemlerle incelendi. Amniyon epitelinin, yassı epitelin yanı sıra kübik epitelide içerdiği ve epitel tabakasının 2-3 sıralı da olabileceği tesbit edildi. Lamia elastika internaya ve eksternaya umblikal arterlerde rastlanmazken, umlikal venlerdelamına elastika interna her üç bölgede deiyi gelişmiş olarak tesbit edildi. Venlerde de lamina elastika eksterna saptanmadı. Adventisya ise hiçbir damarda bulunmadı. Bağ dokusu elemanlarından elastik lifler çocuk kısmına doğru gittikçe artan miktarlarda arterlerin mediyasında, amniyon epiteli altında, Wharton Jeli'nde izlendi. Venlerde ise bölgeler arası fark gözlenmeksizin aynı yerlerde ve arterlere göre daha az miktarda olmak üzere saptandı. Kollagen liflerin ise amnion epiteli altında yer yer kalın yer yer ince tabaka oluşturduğu tesbit edildi. Arter ve ven mediyasının kas düzen oluşturmadığı ve ven duvar kalınlığının çocuğa yakın kesitlerde arter duvarı kalınlığına eşit oranda olduğu saptandı. Mediyanın intihama yakın iç kısımlarında bağ dokusu stroması umblikal arterlerde bol ve çocuk tarafına doğru gittikçe aratan miktarda olduğu saptanırken venlerde bölgelere göre fark göstermeyecek tarzda ve az miktarda olduğu tesbit edildi. Göbek kordonuna ait embriyolojik kalıntıların daha çok fetal sonlamalarda olduğu saptandı. Histokimyasal metodlarla, göbek kordonunda bugüne kadar tanımlanan hücrelerin dışında, arjirofili, kurşun hematoksilin, asit hidrolizden sonra maskeli metakromazi (+) gösteren granüllü hücreler saptandı. Bu hücreler özellikle damarların adventisiyasına uyan yerlerde arterlerde çocuğa yakın, venlerde ise bölgeler arası farklılık göstermeyecek tarzda her bölgede saptandı. Uygulanan histokimyasal metodların sonucu bu hücreler endoktorin olasılı hatta APUD hücreler olabilir. Bu hücreler gebelik süresince göbek kordonundaki kan akımının düzenlenmesinde rol oynayabileceği gibi doğum sonrası göbek kordonu damarlarının kontraksyonundan da sorumlu hücreler olabilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHistolojien_US
dc.subjectEmbriyolojien_US
dc.subjectGöbek kordonuen_US
dc.titleGöbek kordonu yapı elemanlarının değişik metodlarla incelenmesien_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage111 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record