Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKılıçal, K. Kemal
dc.date.accessioned2012-02-24T17:45:06Z
dc.date.available2012-02-24T17:45:06Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7578
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 12094en_US
dc.description.abstractÇalışma, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'na başvurarak İYE tanısı alan, yaşları 3 ay-16 yaş arasında değişen 9'u erkek 9'u kız 18 hastada yapıldı. Kontrol grubu olarak İYE olmayan, aynı yaş grubunda (4 ay - 14 yaş) 10'u erkek, 8'i kız olan 18 sağlıklı çocuk çalışma kapsamına alındı. İYE'lu çocukları; klinik, laboratuar ve radyolojik bulgular değerlendirilerek üst ve alt düzey İYE şeklinde ayrıldı. CRP ve ESH yüksekliğinin, İYE düzeyi tayininde kullanılabileceği bir kez daha vurgulandı. İYE'lu çocuklarda, nötrofil kemotaksisi ve random migrasyonu çalışılarak, üst ve alt düzey İYE'nda değişiklik olup olmadığı araştırıldı. Tüm sonuçlar, kontrol grubunun bulguları ile karşılaştırıldı. İYE'lu çocuklarda nötrofil kemotaksisi, kontrollerden anlamlı olarak düşük olmasına karşın (p[0.01) random migrasyonları normal düzeyde idi (p]0.05). Üst düzey İYE'lu çocukların nötrafil kemotaksisi, kontrollerle göre ileri düzeyde düşük bulundu (p[0.001). Buna karşın, alt düzey İYE'lu çocuklarla kontroller arasında nötrofil kemotaksis düzeyleri açısından belirgin fark saptanamadı (p]0.05). Sonuçlarımız, nötrofil kemotaksis bozukluğunun İYE'nda düzey tayininde kullanılabilecek noninvaziv bir yöntem olabileceğini düşündürmektedir. Bu sonucumuzun böbreği koruyucu bir mekanizmaya bağlı oluştuğu, hücresel nedenle olmadığı ve bu konuda daha kapsamlı araştırmalara gerek olduğu kanısına varıldı.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİdrar yolu enfeksiyonlarıen_US
dc.titleİdrar yolu enfeksiyonlarında nötrofil kemotaksisien_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage58 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record