Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAlanyalı, Feriştah
dc.contributor.authorÇakmak, Ozan
dc.date.accessioned2018-08-13T14:48:04Z
dc.date.available2018-08-13T14:48:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7626
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 481611en_US
dc.description.abstractRoma İmparatorluk Dönemi, Hellenistik karakterli Küçük Asya kentleri için siyasi, sosyal ve dini anlamda dönüm noktası olan önemli bir süreci temsil etmektedir. Bu sürecin henüz başında, Erken İmparatorluk Dönemi’nde şehircilik faaliyetlerinin gelişiminde Romanizasyon ve İmparator Kültü gibi olgular önemli rol oynamıştır. Pax Romana’nın getirdiği barış ve refah ortamıyla birlikte kentler, imparatorluk ideolojisini yansıtan yapılar ile donatılmaya başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, Pamphylia Bölgesi’nde gerçekleşen kazı ve araştırmalar ışığında Julius – Claudiuslar ve Flaviuslar Dönemi’ne tarihlenen yapılar bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Araştırmalarda söz konusu yapıların yalnızca kent bazında ele alınıp bir bütün halinde incelenmemiş olması, önemli bir eksikliktir. Bu çalışmada, Perge, Side, Lyrbe ve Attaleia kentlerindeki on farklı yapı incelenerek dönemin siyasi koşulları ile birlikte bölgenin şehircilik anlayışı üzerine tespitler yapılmıştır. İncelenen kamusal, anıtsal ve dini mimari örneklerinin ana hatlarıyla Hellenistik Dönem özellikleri barındırdığı görülmektedir. Bununla birlikte Pamphylia’ya özgün formlar sunan Roma etkili yapıların da şehircilik faaliyetleri içerisinde yer bulduğu anlaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSide (Antik kent) -- Eski eserleren_US
dc.titleRoma Erken İmparatorlık Dönemi'nde Pamphylia şehirciliği : Iulius Claudiuslar ve Flaviuslar dönemien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage208 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record