Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErkoç, Serap
dc.contributor.authorÖztunç, Hacer Yeliz
dc.date.accessioned2018-09-20T13:55:33Z
dc.date.available2018-09-20T13:55:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7627
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 491472en_US
dc.description.abstractSide Antik Kenti, Attaleia kuruluncaya dek Pamphylia Bölgesi’nin tek ve en önemli liman kenti olmuştur. Dalga kıranlarla emniyeti sağlanmış iki limana sahip olması, kentin hem bir liman kenti hem de önemli bir ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. Böylesine bir durum, hiç kuşkusuz bölgeler ve kentler arasında da bir iletişim ve etkileşimi kaçınılmaz kılmaktadır. Her bölgenin ya da daha özel olarak her kentin kendine özgü bir inanç sistemi vardır ve bu durum plastik sanata da sıklıkla aktarılmıştır. Bölgeler arasındaki bu ticari ilişkiler ise olasılıkla inanç sitemini ve de Antik dönemin önemli sanat dallarından birisi olan plastik sanatları etkilemiştir. Bu tez çalışması ile birlikte, Side Müzesi’nde korunagelen ve plastik eserlerin önemli bir kategorisini oluşturan 48 adet mermer tanrı ve tanrıça heykelciğinin bilimsel değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu konunun belirlenmesinin en önemli nedeni, Müzedeki heykelciklerin bugüne kadar bütüncül olarak çalışılmamış olmasıdır. Söz konusu heykelciklerin kataloğu oluşturulmuş; her bir eser tipolojik, ikonografik, stilistik ve işçilik olarak detaylı bir biçimde irdelenmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda kentin hem sanatsal faaliyetleri hem de dinsel inanışları konusunda önemli ipuçları elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSide (Antik kent) -- Eski eserleren_US
dc.subjectHeykel -- Türkiye -- Side (Antik kent)en_US
dc.titleSide Müzesi'nde bulunan mermer tanrı ve tanrıça heykelciklerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVIII, 186 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record