Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdemir, Semra
dc.contributor.authorÇoban, Serhat
dc.date.accessioned2007-04-26T10:31:21Z
dc.date.available2007-04-26T10:31:21Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7668
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 353824en_US
dc.description.abstractBu tezin amacı, iletişim fakültesi öğrencilerinin internet haberciliğinin güvenilirliğine ilişkin tutumlarını ölçmektir. Bu doğrultuda ilkin internet iletişiminin demokratik dinamikler ekseninde biçimlenen gelişme süreci, internet haberciliğinin genel çerçevesi, internet haberciliğinin güncel sorunları ve meslek ilkeleri bağlamında internet haberciliğinin güvenilirliği kuramsal tartışmalar eşliğinde irdelenmiştir. İletişim fakültesi öğrencilerinin internet haberciliğinin güvenilirliğine ilişkin tutumlarını ölçmek üzere İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan üniversitelerin iletişim fakültelerinde okuyan öğrencilerden alınan örneklem üzerinde anket formu uygulanmıştır. Anket formu mesleki etik kurallarla ilişkiler bağlamında oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında internet haberciliğinin iletişim fakültelerinde okuyan öğrenciler arasında fazla güvenilir bulunmadığını söylemek mümkündür. Güvensizlik oranı mesleki etik ilkelerin ihlalinden toplumsal, hukuksal ve ekonomik etmenlerin olumsuz etkilerine uzanan bir aralık içinde bir miktar artış göstermiştir. Ayrıca bir kurum olarak üniversitenin internet haberciliğine duyulan güvensizlikte rol oynayan bir etmen olduğunu söylemek de mümkündür. Bu bağlamda öngörülebilir bir gelecekte internet haberciliğinde etik ilkelere dayalı bir örgütlenmeye gidilmesi; yanı sıra üniversitenin de desteğiyle daha geniş kapsamlı kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önerilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektronik gazeteciliken_US
dc.subjectElektronik gazetecilik -- Ahlaksal yönleren_US
dc.titleİletişim fakültesi öğrencilerinin internet haberciliğinin güvenilirliğine ilişkin tutumları : İstanbul, Ankara ve İzmir illerini kapsayan bir uygulama örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 126 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record