Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGerek, Nüvit
dc.contributor.authorGökçek, Nuray
dc.date.accessioned2015-08-18T17:18:34Z
dc.date.available2015-08-18T17:18:34Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7751
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118373en_US
dc.description.abstractSendikaların denetimini genel olarak ''iç denetim'' ve ''dış denetim'' olmak üzere ikiye ayırarak incelemek mümkündür. Sendikaların kendi organları vasıtasıyla denetlenmeleri olarak ifade edilen iç denetim, sendikaların demokratik kuruluşlar olmasının doğal bir sonucudur. Buna karşılık, sendikaların kendi organları dışındaki organlar tarafından denetlenmesini öngören dış denetim ise ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasi koşullarının gerektirdiği bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle olmakla birlikte dış denetim, sendikaların yönetim ve faaliyetlerinde serbest olmalarını öngören kollektif sendika özgürlüğünü sınırlandırabilir. Zira ILO'nun 87 ve 98 sayılı Sözleşmeleri de sendikalar üzerindeki dış denetimi, sendikaların iç işlerine müdahale olarak görmektedir. Avrupa Topluluğu düzenlemeleri arasında sendikaların denetimine ilişkin bir düzenlemeye rastlanmamaktadır. Bununla birlikte Topluluk ülkelerinin hemen hepsinin ILO'nun sendikaların denetimine ilişkin sözleşmelerini onayladığı ve ILO'nun yönetimindeki etkinlikleri dikkate alınırsa, ILO düzenlemelerinin Topluluk tarafından yapılacak düzenlemelere standart oluşturacağı açıktır. Dolayısıyla, Türkiye'nin bu örgütlerle ilişkileri nedeniyle sendikaların denetimine ilişkin düzenlemeleri yaparken, belirtilen bu standartları gözönünde bulundurması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, uluslararası normlar çerçevesinde, ülkemizdeki sendikaların denetimine ilişkin düzenlemeleri tarihsel gelişim süreci içinde inceleyerek, günümüz Türk Mevzuatı ile Avrupa Topluluğu düzenlemeleri arasında karşılaştırma yapmaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSendikalar -- Devlet denetimien_US
dc.subjectSendikalar -- Devlet denetimi -- Türkiyeen_US
dc.subjectSendikalar -- Hukuk ve mevzuat -- Türkiyeen_US
dc.titleÜye ülkelerden bazı örneklerle Avrupa Topluluğu'nda ve Türkiye'de sendikaların denetimine ilişkin düzenlemeleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 107, ix y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record