Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞişman, Yener
dc.contributor.authorYorulmaz, Barış
dc.date.accessioned2015-08-18T17:18:34Z
dc.date.available2015-08-18T17:18:34Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7781
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164389en_US
dc.description.abstractÇocuklar ve gençler yüzyıllardır çalışma yaşamının içinde yer almaktadır. Günümüzde ise çalışan çocuk ve gençlerin sayısı 250 milyonunun üzerindedir. Toplumların geleceği olan çocuklar ve gençler, erken yaşlarda çalışma yaşamının ağır ve tehlikeli koşullarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu da önemli bir sosyal sorun haline dönüşmektedir. Bu nedenle de 19. yüzyılın başlarında ilk sosyal politika önlemleri çocuk ve genç işgücünü korumaya yönelik olarak geliştirilmiştir ve günümüzde- de geliştirilmeye devam edilmektedir. Başta Uluslararası Çalışma Örgütü olmak üzere, konu ile ilgili bir çok kurum ve kuruluş çocuk ve genç işgücünün çalışma yaşamından uzaklaştırılması için çalışmalarını sürdürmekte ve uluslararası ilke ve normlar belirlemektedir. Bu çalışmanın amacı; Dünya'da ve Türkiye'de çocuk ve genç işgücünün varolan durumlarını ve sorunlarını saptamak, sorunların ortadan kaldırılması için çocuk ve genç işgücüne yönelik sosyal politikaları belirlemek ve bu sosyal politikaları da eleştirel bir yaklaşımla ortaya koymaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, çocuk ve genç işgücünün çalışma yaşamına girişi ve yeri, çalıştırılma nedenleri, Dünya'daki durumu, çocuk ve genç istihdamıyla oluşan sorunlar ve bu sorunlara karşı geliştirilen uluslararası standartlar ve uygulanması amaçlanan sosyal politika tedbirleri incelenmiştir. İkinci bölümünde ise, çalışan çocuk ve gençlerin Türkiye'deki çalıştırılma nedenleri, niceliksel ve niteliksel özellikleri ortaya konulmuş ve çocuk ve genç işgücünü korumaya yönelik hukuksal ve kurumsal düzenlemeler incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuklar -- İstihdam -- Türkiyeen_US
dc.subjectÇocuk işgücü -- Türkiyeen_US
dc.subjectÇocuklar -- Korunma -- Türkiyeen_US
dc.subjectGençlik -- İstihdam -- Türkiyeen_US
dc.titleÇocuk ve genç işgücüne yönelik sosyal politikalaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 147 s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record