Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGökçek Karaca, Nuray
dc.contributor.authorHoş, Zeynep
dc.date.accessioned2018-08-15T11:01:22Z
dc.date.available2018-08-15T11:01:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7821
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 481602en_US
dc.description.abstractToplumların sosyal ve kültürel birikimlerinin bir ifadesi olan sanatın insanların yas?amlarını zenginles?tiren bireysel yönü yanında, toplumsal açıdan da büyük bir önemi bulunmaktadır. Sanatın temelinde yatan husus, insanların yaratıcı yönlerinin gereği gibi ortaya çıkabilmesidir. Sanatçılar toplumsal politikaların yönlendirilmesi ve s?ekillenmesi noktasında önemli rol oynamakta, yaratıcı ve eles?tirel bakıs? açıları ile toplumun ilerlemesine katkı sunmaktadırlar. Bu bakımdan, sanata ve sanatçıya gereken önemi ve değeri veren toplumlar sosyal, kültürel ve endüstriyel alanda da ilerleme kaydetmektedir. Ülkemizde, sanat ve sanatçının korunması bakımından devletin anayasal düzeyde yükümlülükleri bulunmaktadır. Gerek bu yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesi, gerekse taraf olunan uluslararası hukuki düzenlemelerin gereklerinin yerine getirilmesi bakımından sanatçı haklarının korunup gelis?tirilmesi önem arzetmektedir. Bu çalıs?ma ile sanatçıların bireysel ve toplu is? hukukuna ilis?kin temel hakları ile sosyal güvenlik hakları bakımından durumları ele alınmıs?, mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar belirlenmeye çalıs?ılmıs?tır. Bu çerçevede, söz konusu hakların korunması ve gelis?tirilmesi bakımından özellikle hukuksal düzeyde yapılacak çalıs?malara katkı sunulması hedeflenmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanatçılar -- Hukuksal durumen_US
dc.titleİş ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından sanatçı hakları : oyuncular üzerine bir alan araştırmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 205 yaprak + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record