Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErgüven, Mehmet Sinan
dc.contributor.authorİlhan, Tuğçe Tuğyam
dc.date.accessioned2018-09-20T14:06:57Z
dc.date.available2018-09-20T14:06:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7903
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 491473en_US
dc.description.abstractKüreselleşme, hızla gelişen teknoloji ve bireylere sunulan sanal dünya ile birlikte tüketim sosyo-kültürel bir olay haline gelmiştir. Bu bağlamda günümüzde bireyler gösteriş amaçlı gerçekleştirdiği tüketim davranışlarını, diğer insanlara gösterebilmenin bir yolu olarak sosyal medyayı kullanmaktadır. Böylece bireyler, sahip oldukları nesneleri, gezdikleri yerleri, yedikleri yemekleri, serbest zamanlarda gerçekleştirdikleri etkinlikleri gibi yaşam stillerini sosyal medya aracılığı ile diğer bireylere aktarabilmektedir. Sosyal medyadaki bu davranışları ile bireyler, sosyal statülerini ve içinde bulundukları sosyal sınıfları yansıtarak kendini diğer bireylerden farklı kılmaya çalışan bir imaj oluşturmaya çalışmaktadır. Diğer taraftan tüketim tarzlarında olduğu gibi gösteriş tüketimi eğilimi de bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışma X, Y ve Z kuşaklarının sosyal medya kullanımda gösteriş tüketimi eğilimlerinin neler olduğunu ve bu eğilimlerin kuşaklar arasındaki farklılıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmış, sosyal medyada gösteriş tüketimi ölçeği geliştirilmiş ve veriler anket aracılığıyla toplanmıştır. Kota örnekleme yöntemi kullanılarak Eskişehir ilinin Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde gerçekleştirilen bu çalışmada X, Y ve Z kuşaklarının sosyal medyada gösterişçi tüketimi eğiliminin cinsiyet, gelir durumu, eğitim durumu ve kuşak değişkenleri bakımından farklılaşıp farklılaşmadığı irdelenmiştir. Sonuç olarak kuşaklar arasında sosyal medyada gösterişçi tüketim eğiliminde anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketim -- Sosyal yönleren_US
dc.subjectTüketici davranışıen_US
dc.titleSosyal medya kullanımında gösteriş tüketimi eğiliminin X, Y, Z kuşakları açısından değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 130 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record