Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDirimtekin, Halil
dc.contributor.authorErdoğan, Engin
dc.date.accessioned2003-05-27T07:23:49Z
dc.date.available2003-05-27T07:23:49Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7926
dc.identifier.urien_US
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6997en_US
dc.description.abstractÜç bölümden oluşan çalışmanın Birinci Bölüm'ünde serbest bölge kavramı çeşitli yönlerden ele alınarak incelendikten sonra ekonomik etkileri üzerinde durulmakta ve çeşitli ülkelerdeki serbest bölge uygulamalarına yer verilerek teorik bilgilerin uygulama örnekleri ile pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. İkinci Bölüm'de serbest bölgeler Türkiye açısından çeşitli yönleriyle ele alınmakta ; Üçüncü Bölümde ise Türkiye için serbest bölge modeli geliştirilmesine ilişkin bir denemeye yer verilmektedir. Sonuç Bölüm'ünde ise gerek teorik gerekse uygulamalı olarak yapılan çalışmada ulaşılan sonuşlar belirtilerek, özellikle Türkiye için uygulamaya yönelik önerilere yer verilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSerbest bölgeleren_US
dc.titleSerbest bölgeler ve Türkiye'de bir model denemesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXX, 256 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record