Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDirimtekin, Halil
dc.contributor.authorYalaz, H. Özlem
dc.date.accessioned2014-04-28T16:54:30Z
dc.date.available2014-04-28T16:54:30Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7956
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12386en_US
dc.description.abstractGelişmekte olan ülkelerin kalkınma uğraşlarında en önemli problemleri sermaye yetersizliğidir. Sermaye birikiminin zayıflığı yani tasarrufların yetersizliği sermaye yetersizliğine sebep olur. Ekonomik kalkınmanın can damarını oluşturan sermaye birikiminin hızlandırılması, faal tasarrufların arttırılmasıyla gerçekleşebilir. Türk ekonomisinde, kurumsal tasarrufalrın, gönüllü tasarrufların oluşumunu sağlayan ve toplanan fonların verimli alanlara kanalize edilmesine aracılık eden özel sigorta şirketleri ve ekonomimiz için son derece önemli olan işlevler günümüze kadar ihmal edilmiş, ekonomik tercihler ışığında itici gücünden faydanılmamıştır. Ekonomide, risklerin dağılımını sigortalıların zararlarının tazminini temin eden bir sektör olma haricindeki işlevleri geliştirilmemiş hatta reddedilmiştir. Gelişmiş ekonomilerin ayrılmaz parçası olarak kabul edilen sigorta şirketleri, ülkemizde de değişen ekonomik koşullar sonucu sigortacılığa duyulan ihtiyacın şiddetle kendisini hissettirmesiyle önem kazanmaya başlamıştır. Bu bilinçle hazırlamaya çalıştığımız araştırmamızın ilk bölümünde genel olarak sigortacılığın ve sigortacılıkla ilgili kavramların tanımlarını verdikten sonra Türkiye'de sigortanın anlamı, gelişim ve uygulama çeşitleri incelenmiştir. İkinci bölümde, sigorta sektörünün Türk ekonomisi içinde gayri safi milli hasılaya, sermaye piyasasına, istihdam düzeyine, uluslararası ödemeler dengesine olan etkilerini ve katkılarını incelemeye çalıştık. Son olarak, Türk ekonomisinde sigorta sektörünün gelişimini olumsuz yönde etkileyen etmenleri açıklayıp, bu etkenlerin olumsuz etkilerinin nötrleştirilmesini sağlayacak ve sigorta sektörünün gelişimine katkıda bulunacak alınması gerekli önlemler inceleme konusu edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSigorta şirketleri -- Türkiyeen_US
dc.titleTürkiye'de özel sigortacılığın yeri ve geliştirilmesi hakkında alınması gereken önlenmleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 125 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record